Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Πώς κρατάτε δανεικά (πελάτες-συνάδελφοι)

Α: ΠΕΛΑΤΕΣ
 
Οδηγίες:
  • προχορηγούμε φάρμακα που πρόκειται να συνταγογραφηθούν. Αν δεν συνταγογραφηθούν και πληρωθούν πρέπει να κοπεί απόδειξη λιανικής στην ημερομηνία που σημειώνεται ότι αυτό έγινε (δείτε αναλυτικά τη διαδικασία παρακάτω)
  • μπορούμε να "δανείσουμε" (προχορηγήσουμε) φάρμακο για 30 μέρες. Μετά τις 30 μέρες πρέπει να κλείσουμε την εκκρεμότητα.
  • πρέπει να κρατάμε τα στοιχεία του ασθενούς στο ειδικό Βιβλίο Προχορήγησης Φαρμάκων (δείτε το υπόδειγμα). Δεν χρειάζεται πλέον θεώρηση!
  • κρατάμε τα κουπόνια των φαρμάκων σε ζελατίνα μέσα στο Βιβλίο

- στην ειδική θέση του Βιβλίου αναγράφουμε ημερομηνία, το φάρμακο και τα ζητούμενα στοιχεία τους ασθενούς και όταν έρθει με τη συνταγή πάλι ημερομηνία, τον αριθμό της συνταγής και της απόδειξης που κόψαμε για τη συμμετοχή!
Χρήση Βιβλίου Προχορήγησης Φαρμάκων:

Δείτε πώς είναι όταν δίνουμε ένα δανεικό...


... και πώς όταν το ξεχρεώνουμε!Farmakon:

πατώντας απλά το "1" στο Status...


... στη λίστα, οι πελάτες που έχουν δανεικά επισημαίνονται με #


όταν πατηθεί το ίδιο φάρμακο το πρόγραμμα αυτόματα το κλείνει...

(κάντε εγγραφή στο Scribd για να μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο)
Νομοθεσία που καλύπτει την προχορήγηση Φαρμάκων από τα Φαρμακεία: 
  • Αριθ. 1044425/323/0015/ΦΕΚ 303/Β
  • ΦΕΚ B 11/14.1.2002 Αριθ. 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370
  • Π.Δ. 121/2008, ΦΕΚ Α’ 183/3.9.2008
  • υπ’ αριθμ. 104425/323/0015/10.4.1996 (Β’ 303) και 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370/19.12.2001 (Β’ 11/2002) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών
Β: ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ


1η ρύθμιση που πρέπει να κάνουμε (παράμετροι)

2η ρύθμιση: (παράμετροι-γενικοί πίνακες)

Ανοίγουμε κάρτα πελάτη στον συνάδελφο αλλά κατηγορία "συνάδελφος"

.. κι έτσι όταν δανείζουμε ή δανειζόμαστε φάρμακα το κάνουμε...

... έτσι!!!