Η φαρμακευτική επιστήμη και πρακτική ευτύχησε να μπορεί να εξελίσσεται, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι φαρμακοποιοί της κοινότητας να εκπληρώνουν την αποστολή τους καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Χωρίς όμως την κατανόηση της μηχανικής των αλλαγών στο περιβάλλον της υγείας, αλλά και των συντελεστών στην αλυσίδα του φαρμάκου,το ρίσκο της υιοθέτησης ατελέσφορων στρατηγικών γίνεται σημαντικά μεγάλο
 
Ποιες είναι οι αλλαγές αυτές και από που απορρέουν;