Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Τελικά περιμένουμε τα πλαίσια ή τα δρομολογούμε;

Στις Η.Π.Α οι φαρμακοποιοί σε θεσμικό επίπεδο – συλλογικότητες φαρμακοποιών της κοινότητας, πανεπιστήμια – συντονίζουν τις ενέργειές τους με πρωτοβουλία των πρώτων προκειμένου να αναγνωριστούν και να αποτιμηθούνοι υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς, ως λειτουργοί πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Σίγουρα δε μοιάζει η δική μας πραγματικότητα με την Αμερικανική, αλλά αυτό που αξίζει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι φαρμακοποιοί προηγούνται της νομοθεσίας, με την τελευταία να καλείται μετά, και ενώ ήδη παρέχονται οι υπηρεσίες, να αναγνωρίσει και να επικυρώσει την αποτίμηση αυτής της πρακτικής καθώς επίσης και να την εντάξει στο ολοκληρωμένο πλάνο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης…
Patients and health care providers often do not have access to the benefit of the patient care services pharmacists provide because the proper recognition and payment models are not in place…
Δείτε το άρθρο.