Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Ηλεκτρονική παραγγελία στο Farmakon

Τα πρώτα βήματα είναι κοινά για το πρόγραμμα. Τα επόμενα αντιστοιχούν στο περιβάλλον του ΠΕΙΦΑΣΥΝ τον οποίο και ευχαριστούμε για τη βοήθεια, οπότε θα ρωτήσετε τους προμηθευτές σας:

(δείτε κι ένα κατατοπιστικότατο βιντεάκι από την CSA που μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στον προμηθευτή σας)