Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

H ΕΕΦΠ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει απόφασή της για τα φάρμακα

Η ανακοίνωση της ανάθεσης του χαρτοφυλακίου που αφορά τα φάρμακα και τις ιατρικές συσκευές στον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας στη νέα σύνθεση της Κομισιόν, προκαλεί απορία και επιφυλακτικότητα ως προς τον τρόπο διαχείρισης της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά.

Η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Πρακτικής ζητά να αναθεωρηθεί στην ουσία της αυτή η απόφαση: