Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Π. Ζαρογουλίδης-Γ.Κουτέπας: Το Φαρμακείο ως επιχείρηση - Όρια και Προκλήσεις, 12ο Παγκρήτιο Φ.Σ. (προσθήκη σύνοψης)
 
Μερικά συνοπτικά στοιχεία από την δυναμικής εναλλαγής ομιλία-παρουσίαση των 2 συναδέλφων (σε παρένθεση το λεπτό που εξηγούνται τα τεχνικά σημεία):

Κουτέπας (εισαγωγή):
 • δεν έχει νόημα να συζητάμε για το τί συμβαίνει, ούτε να νοσταλγούμε το τί έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει. Εχει όμως τεράστια σημασία να συνειδητοποιήσουμε την εγγενή μας αδυναμία στην επιχειρηματική μας διαχείριση της κρίσης που σήμερα βιώνουμε. Κάτι τέτοιο δεν το έχουμε διδαχθεί ούτε στη Σχολή μας ούτε πουθενά
 • παρόλα τα επιχειρηματικά εργαλεία που θα ακούσετε, στόχος της παρουσίασης είναι να θυμόμαστε ότι ο βασικός ρόλος που παίρνουμε μια άδεια Φαρμακείου είναι να προσφέρουμε Υπηρεσίες Υγείας, ο οποίος είναι ουσιαστικά το μέλλον μας
 • η κρίση έφερε στην επιφάνεια την τάση να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα των Φαρμακείων και ο ανταγωνισμός (στην αρχή με πρόφαση άλλα κανάλια διανομής αλλά σύντομα ξεκάθαρα από το διπλανό Φαρμακείο). Κανείς όμως δεν έδωσε στους συναδέλφους το όριο πέρα από το οποίο γίνεσαι ζημιογόνος, καθαρά επιχειρηματικά με αποτέλεσμα η αστοχία κινήσεων να επιταχύνει την διάλυση εκ των έσω της αγοράς
Ζαρογουλίδης:
 • (8:00) έρευνα που δείχνει το καταναλωτικό δυναμικό του κοινού (2014)
 • (11:40) η μηχανοργάνωση του Φαρμακείου στην αξιολόγηση της διαχείρισης του φαρμακείου μας, την κερδοφορία και την κατανόηση των χρηματοροών και της απόδοσης κεφαλαίων
 • (15:00) οι υπηρεσίες ως κοινωνική ευθύνη και όχημα επιχειρείν στην κρίση
Κουτέπας:
 • (16:00) ανάλυση εσόδων-εξόδων
 • (19:00) αξιολόγηση ιδιοχαρακτηριστικών του Φαρμακείου μας
Ζαρογουλίδης:
 • (22:00) ανάλυση οικονομικών δεικτών
Κουτέπας:
 • (27:00) προσδιορισμός κερδοφορίας μέσω datas
 Ζαρογουλίδης:
 • (31:00) υπολογισμός νεκρού σημείου
 • (36:00) μελέτη cash flow
 • (39:00) μόχλευση κεφαλαίων
Κουτέπας:
 • (41:00) λήψη ορθολογικών αποφάσεων
 • (46:00) «Λύνοντας τη μηχανή»
 • (48:00) παράδειγμα απόφασης αγοράς
 • (1:02:00) παράδειγμα απόφασης τιμολόγησης
Ζαρογουλίδης:
 • (1:08:00) φαρμακευτική δαπάνη και μίγμα πωλήσεων (ΦΥΚ)
 • (1:15:00) private label
 • (1:18:00) προοπτικές τομέα υγείας-ανάλυση
 Κουτέπας:
 • (1:26:00) διαθέσιμες στρατηγικές
 • (1:31:00) Σύνοψη-αξία και όφελος των αξιών μας
Ζαρογουλίδης:
 • (1:32:00) επενδύοντας στην πρόληψη-το Φαρμακείο ως παράγοντας μείωσης κόστους