Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Όροι & Προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους

Στρογγυλό τραπέζι: Φαρμακευτική Φροντίδα - Υπηρεσίες από το φαρμακείο

Βασίλης Μπιρλιράκης | Μ.Sc. Φαρμακευτική Φροντίδα και Φαρμακοθεραπεία, ΜΒΑ – Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Βίντεο και οι διαφάνειες της ομιλίας:
Βίντεο