Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Η Ιθάκη είναι κοντά

Τις περισσότερες φορές για να αλλάξουν τα πραγματα χρειάζεται μόνο μια αφορμή, για ενεργοποίηση, περισυλλογή, εκτόνωση και ανασυγκρότηση. Σε αυτή την περίπτωση η αφορμή ήταν το κάλεσμα, να στηρίξω κι εγώ μια ομαδική προσπάθεια συλλογικού προβληματισμού και ανεύρεση λύσεων που θα μπορούν να οδηγήσουν το κλάδο σε ασφαλείς επιλογές για την επόμενη μέρα.
Η προσαρμογή, είναι επιβεβλημένη για κάθε ζώντα οργανισμό στη φύση και παρασύρεται από οποιαδήποτε αλλαγή του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Το φαρμακείο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, οπότε και η αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του στο δυναμικά μεταβαλ-λόμενο περιβάλλον, είναι προδιαγεγραμμένη επιλογή.
   


Το πιο τραγικό από όλα αυτά που βιώνει το Ελληνικό φαρμακείο είναι που συνεχίζει να πιστεύει σε ένα κρατικοδίαιτο μέλλον του. Μια αντίληψη που κόβει το όποιο αναπτυξιακό μέλλον αλλά και την όποια ευκαιρία για αλλαγή. Για να αντέξουμε σε ένα απελευθερωμένο καθεστώς υψηλού ανταγωνισμού, πρέπει πρώτα να απελευθερώσουμε τη σκέψη μας από τις φοβίες του παρελθόντος μόνο έτσι θα μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα και να χαράξουμε εμείς την πορεία που επιθυμούμε, να διαλέξουμε εμείς αντί να μας επιβάλλουν.
Η καταγραφή, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η συντονισμένη εκτέλεση είναι βήματα μέσα από τα οποία θα μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σε πρώτο βήμα αλλά και να προετοιμάσουμε τη συντονισμένη εκτέλεση μιας συλλογικής λύσης. Ο συνεργισμός είναι επιβεβλημένος. Μέσα από την κατανομή εργασιών μπορούμε να σηκώσουμε τις άγκυρες και να οδηγηθούμε σε νέους διευρυμένους ορίζοντες, να κατακτησουμε νέους κόσμους και νέες αγορές.
Δεν θα μπορούσα να πω όχι στην προκληση, με τιμή αποδέχθηκα να είμαι μέλος της ομάδας, μια χρυσή ευκαιρία να μάθω να μοιράζομαι την πληροφορία, τη φιλία, τη γνώση, τη χαρά και τη λύπη του καθένα από εμάς και στο τέλος όταν έρθει το πέρας του χρόνου, το κόστος επένδυσης και τα κέρδη.
Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας για ανεξερεύνητα πελάγη και …Καλό μας ταξίδι!
Πανος Ζαρογουλίδης