Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Διαχείριση φαρμακείου σε απλά φύλλα Excel

Είναι σε όλους πια ξεκάθαρο πως μπαίνουμε σε μια περίοδο που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών του φαρμακείου μας αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες πως θα έχουμε μια βιώσιμη και αποδοτική επιχείρηση.
Οι μειώσεις των περιθωρίων κέρδους στο φάρμακο και η μείωση τόσο της φαρμακευτικής όσο και της καταναλωτικής δαπάνης εγκαινιάζουν ένα περιβάλλον πολύ πιο αυστηρών κανόνων λειτουργίας για την επιχείρηση του φαρμακείου. Αν έως σήμερα κάποια διαχειριστικά ή επιχειρηματικά λάθη «συγχωρούνταν» μέσα στο πλαίσιο πλεονασμάτων που δημιουργούσε το περιβάλλον ως την αρχή της κρίσης, σήμερα αυτό απλά δεν συμβαίνει. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί σε οποιαδήποτε αναταραχή να οδηγήσει σε άμεσα προβλήματα ρευστότητας. Και η πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον είναι πως θα έχουμε πολλές τέτοιες αναταράξεις.Αυτό δεν είναι λόγος ούτε για πανικό ούτε για απογοήτευση. Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται καλύτερα με σχεδιασμό, έλεγχο και προγραμματισμό. Έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε να σχεδιάσουμε ακριβώς τις κινήσεις μας και να κοιμόμαστε με σχετικά περισσότερη ηρεμία τα βράδια καθώς πολλές φορές τα άγχη και οι φόβοι μας είναι ίσως λιγότερο επικίνδυνοι από όσο τους θεωρούμε. Ακόμα όμως όταν έρθει η ώρα που θα βρεθούμε σε μια πραγματικά κρίσιμη κατάσταση ο έλεγχος και η ανάλυση μπορεί να κάνουν τη διαφορά μεταξύ των αποφάσεων που οδηγούν στην επιβίωση ή όχι.
Συνημμένο είναι ένα τέτοιο εργαλείο ελέγχου. Είναι ένα αρχείο EXCEL το οποίο χρησιμεύει για τον βασικό οικονομικό προγραμματισμό του φαρμακείου μας. Ακόμα και κάποιος που δεν γνωρίζει καθόλου το EXCEL δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το ανοίξει, να συμπληρώνει τα δεδομένα που είναι σε προετοιμασμένες φόρμες, να διαβάζει τα αποτελέσματα και να θυμάται πριν το κλείσει να αποθηκεύει τις αλλαγές που έχει κάνει. Το αρχείο έχει δημιουργηθεί σε Office 2000 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις εκδόσεις του MS OFFICE, με το OPEN OFFICE κλπ.
Το μόνο όπως είπαμε που χρειάζεται είναι επιμελής συμπλήρωση των δεδομένων, ενέργεια όμως που απαιτεί λίγα λεπτά μια με δύο φορές την εβδομάδα. Πιστεύω πως όποιος τη διαθέσει θα αποζημιωθεί έχοντας μια βασική ανάλυση των κύριων μεγεθών του φαρμακείου του. Στο κλείσιμο θα πούμε και δύο επιπλέον λόγια για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πιο βαθύτερες αναλύσεις που θα αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία της διάρθρωσης του φαρμακείου.
Το αρχείο αποτελείται από 4 φύλλα εργασίας. Στην αρχική του μορφή όλα τα δεδομένα είναι υποθετικά και χρησιμοποιήθηκαν κατά την δημιουργία του αρχείου. Αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν από τα πραγματικά δεδομένα του κάθε φαρμακείου. Καλό είναι πριν από την πρώτη χρήση να αποθηκευτεί και ένα αντίγραφο του αρχείου τόσο για χρήση τις επόμενες διαχειριστικές περιόδους όσο και για χρήση αν από σφάλμα κάποια από τα κελιά αποτελεσμάτων κατά λάθος τροποποιηθούν.
Η πλοήγηση μέσα σε ένα φύλλο excel γίνεται με τα βέλη κατεύθυνσης του πληκτρολογίου ενώ η συμπλήρωση γίνεται με την επιλογή του κελιού δεδομένων και την πληκτρολόγηση αριθμών και μετά enterΦύλλο 1. Έσοδα – Έξοδα
Το πρώτο φύλλο είναι η μηνιαία κατάσταση εσόδων – εξόδων. Χρησιμεύει για να καταγράψει τις πηγές εσόδων και εξόδων ανά μήνα του φαρμακείου μας. Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του τρέχοντα μήνα την στιγμή που δημιουργούνται. Για παράδειγμα η κατάθεση του ΕΟΠΥΥ για τον Ιανουάριο σημειώνεται τον Ιανουάριο (αν και θα πληρωθεί το Μάρτιο). Αντίστοιχα ένα τιμολόγιο παραφαρμάκων σημειώνεται το μήνα που εκδόθηκε άσχετα αν θα πληρωθεί π.χ μετά από 3 μήνες. Γενικά δηλαδή στο πρώτο φύλλο εισάγονται δεδομένα την στιγμή που παράγουν λογιστικό αποτέλεσμα (δηλαδή στο μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσής των παραστατικών τους).
Φύλλο1 Έσοδα - Έξοδα
Στην πρώτη στήλη εισάγονται τα έσοδα του ταμείου της εβδομάδας (εισπράξεις)
Στην δεύτερη στήλη στο τέλος του μήνα εισάγουμε τα αιτούμενα των ταμείων (όπως αναγράφονται στα τιμολόγια που εκδώσαμε – τελικές αξίες)
Στην τρίτη στήλη αναγράφουμε όλα τα τιμολόγια που αφορούν αγορές εμπορεύσιμων προϊόντων. (Φάρμακα DTP = σύνολο απευθείας αγορών από εταιρίες). Αν έχουμε περισσότερες εταιρίες ομαδοποιούμε κάποιες αγορές και τις καταχωρούμε συνολικά.
Στην τέταρτη στήλη αναγράφουμε όλες τις δαπάνες που αφορούν λειτουργικά έξοδα
Στις ασφαλιστικές εισφορές (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦ ΤΑΜ) θα πρέπει να σημειωθούν τόσο οι εισφορές οι δικές μας που κρατήθηκαν από τον λογαριασμό μας του ΕΟΠΥΥ όσο και των τυχόν υπαλλήλων που πληρώθηκαν σε ΙΚΑ και ΤΕΑΥΦΕ. Επίσης αθροιστικά θα συμπληρωθούν τα ασφάλιστρα όλων των ασφαλειών που έχουμε (π.χ πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης κλπ), οι δόσεις των δανείων (επαγγελματικής στέγης ή κίνησης) κλπ στις αντίστοιχες κατηγορίες. Στην μισθοδοσία σημειώνουμε μόνο τους μισθούς υπαλλήλων καθώς η διαφορά εσόδων – εξόδων (επιχειρηματικός μισθός) περιλαμβάνει και την εργασία μας.
Στην πέμπτη στήλη αναγράφουμε το ΦΠΑ που πληρώθηκε για τον αντίστοιχο μήνα, το rebate που μας κρατήθηκε για αυτό το μήνα και τυχόν έκτακτες εισφορές. Όχι όμως τις πληρωμές του φόρου εισοδήματος.
Προσοχή στο ότι μεταβάλουμε μόνο τα κελιά των δεδομένων. Οι αθροίσεις γίνονται αυτόματα στη γραμμή αποτελεσμάτων (την οποία και δεν πρέπει να τροποποιήσουμε γιατί περιέχει τα κελιά υπολογισμών!). Επίσης προσοχήότι σε όσα κελιά από τα δεδομένα δεν χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει τα υποθετικά δεδομένα να αντικατασταθούν από το 0 για να μην αλλοιώσουν τα αποτελέσματά μας.
Μόλις ολοκληρώσουμε την διαδικασία αυτή στην γραμμή αποτελεσμάτων θα υπολογιστεί αυτόματα το αποτέλεσμα του μηνός και ειδικότερα τα σύνολα εσόδων –εξόδων και η διαφορά τους.
Σημειωτέον ότι κάποιες από τις δαπάνες και ο ΦΠΑ αντιστοιχούν πιθανόν σε περισσότερους από έναν μήνες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε είτε διαιρώντας τις να τις επιμερίσουμε σε όλους τους αντίστοιχους μήνες ή να τα καταχωρήσουμε στον μήνα έκδοσης απλά σε αυτή την περίπτωση προφανώς κάποιοι μήνες θα εμφανίζουν περισσότερα έξοδα ή δαπάνες από τους άλλους. Στο τέλος όμως του έτους αυτές οι διαφορές εξομαλύνονται.
Στο τέλος του έτους στην γραμμή αποτελεσμάτων “ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ” όταν ολοκληρωθεί και η καταχώρηση όλων των δεδομένων και του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ θα έχουμε τα αποτελέσματα του έτους. Με την έκδοση και της φορολογικής υποχρέωσης για το εισόδημα από επιχείρηση, καταχωρούμε και το φόρο και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα του έτους.

Φύλλο 2. Ταμειακές Ροές
Το δεύτερο φύλλο αποτελεί την ανάλυση των χρηματικών ροών του φαρμακείου. Αποτελεί τον οδηγό των εισπράξεων και των πληρωμών ώστε να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων ταμειακής ρευστότητας από λανθασμένη διαχείριση.
Συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο φύλλο με μια σημαντική διαφορά.
Στο φύλλο αυτό καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα την στιγμή που πρόκειται να εισπραχθούν ή να πληρωθούν!Παράδειγμα ο ΕΟΠΥΥ του Ιανουαρίου θα καταχωρηθεί το Μάρτιο. Μια αγορά αντιηλιακών του Απριλίου θα καταχωρηθεί στην ημερομηνία λήξης της επιταγής της τον Σεπτέμβρη. Έτσι οι πληρωμές των προμηθευτών και των λειτουργικών εξόδων θα καταχωρηθούν στις ημερομηνίες που υπάρχει η υποχρέωση πληρωμής τους. Προφανώς για το ταμείο της εβδομάδας δεν υπάρχει διαφορά από το πρώτο φύλλο.
Ποιος είναι όμως ο ρόλος και η λειτουργικότητα αυτού του φύλλου και πως χρησιμοποιείται; Στην αρχή του έτους έχει προστεθεί μια στήλη (κίτρινο χρώμα) στο οποίο σημειώνονται τα ρευστά διαθέσιμα που έχει κρατήσει ο φαρμακοποιός ως απόθεμα ασφαλείας για το φαρμακείο του. (Στις μέρες μας είναι για όλους μάλλον ισχνά αλλά αυτή είναι η κατάσταση…). Ένα απόθεμα ασφαλείας έστω μικρό πρέπει να διατηρείται σε λογαριασμό που να μην εμπλέκεται με άλλες δραστηριότητες του φαρμακοποιού. Το αρχικό μας λοιπόν απόθεμα σημειώνεται στην πρώτη στήλη.
Παράλληλα μετά από κάθε μήνα στη στήλη των εξόδων κάτω από τη γραμμή αποτελεσμάτων σημειώνουμε τα χρήματα που παίρνει ο φαρμακοποιός από τη δραστηριότητα του φαρμακείου του για τις ανάγκες του και της οικογένειας του. (σαν να λέμε ο «μισθός» του φαρμακοποιού από την απασχόλησή του). Προσοχή στο σημείο ότι κάποιοι φαρμακοποιοί εντάσσουν ένα σταθερό ποσό για την εργασία τους στην συνολική μισθοδοσία. Αν επιλέγουν αυτή τη μέθοδο απλά θα αγνοήσουν το ποσό αυτό μηδενίζοντας το αντίστοιχο κελί. Πάντως σημασία έχει να μην αφαιρέσουν διπλή φορά το ποσό που παίρνουν.
Συμπληρώνοντας τις εισπράξεις και τις πληρωμές η διαφορά εσόδων και εξόδων συμπληρώνεται στο αρχικό απόθεμα το οποίο αυξάνεται (ή μειώνεται).
Αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτό το φύλλο είναι τα υποθετικά δεδομένα που υπάρχουν από την κατασκευή του αρχείουνα αντικατασταθούν από τα συνήθη μεγέθη που εμφανίζει το φαρμακείο ώστε να γίνει ένας βασικός προϋπολογισμός. Ενώ δηλαδή στο πρώτο φύλλο συμπληρώνονται μόνο βεβαιωμένα μεγέθη που προκύπτουν από παραστατικά που έχουν εκδοθεί, στο δεύτερο φύλλο απαιτείται να προσυμπληρωθούν σε πρώτο στάδιο προβλέψεις μεγεθών σε συνδυασμό με τις πραγματικές υποχρεώσεις του φαρμακείου. Για παράδειγμα η μέση αναμενόμενη είσπραξη ανά εβδομάδα (κατά προσέγγιση) συμπληρώνεται εκ των προτέρων για όλο το χρόνο, όπως και τα (κατά προσέγγιση) αναμενόμενα έσοδα από τον ΕΟΠΥΥ, όπως και τα αναμενόμενα έξοδα από τις αποθήκες, τα λειτουργικά έξοδα καιβεβαίως τις μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν εκδοθεί! Αν στην προέκταση του χρόνου δούμε το απόθεμα μας να μηδενίζεται ή να παίρνει αρνητικές τιμές προφανώς η έκδοση κάποιων επιταγών θα πρέπει να αναβληθεί.
Επίσης στο φύλλο αυτό ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα για τον οποίο υπάρχει υποχρέωση πληρωμής του εφόσον καλυφθεί από το αποθεματικό του φαρμακείου. Τέλος είναι φανερό ότι στο φύλλο αυτό υπάρχουν πληρωμές και εισπράξεις άλλων ετών (π.χ όπως τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο που υπάρχουν οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2011, οι πληρωμές παλαιών οφειλών του 2011 ή οι πληρωμές επιταγών που θα εκδοθούν τέλος του 2012 και θα πληρωθούν το 2013)
Στο τέλος της χρονιάς υπολογίζεται το διαθέσιμο χρηματικό απόθεμα λήξης ώστε κάποια από αυτά να τα τραβήξουμε ως κέρδη χρήσης και τα υπόλοιπα να μεταφερθούν τη νέα χρονιά για να αποτελέσουν τα ρευστά διαθέσιμα της νέας χρήσης.
  
Φύλλο 3. Σύνοψη – Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Το τρίτο φύλλο είναι μια σύνοψη των βασικών οικονομικών μεγεθών που προκύπτουν από τη λειτουργία του φαρμακείου μας και δεν χρειάζεται καμία συμπλήρωση!
Αντλεί δεδομένα από το πρώτο φύλλο (έσοδα έξοδα) και πραγματοποιεί μόνο του τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Έτσι καθώς μέσα στο χρόνο συμπληρώνουμε τα δεδομένα πηγαίνοντας στο τρίτο φύλλο βλέπουμε διαφορά στοιχεία όπως το ποσοστό κέρδους με το οποίο λειτουργεί συνολικά το φαρμακείο μας, τι ποσοστό επί των πωλήσεων αποτελούν τα λειτουργικά του κόστη καθώς και μια συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του μήνα. Αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα ώστε να συγκρίνουμε την απόδοση του φαρμακείου μας με άλλων συναδέλφων. Έως σήμερα η απόδοση του φαρμακείου μετριόταν με τους τζίρους πράγμα που αποτελεί τεράστιο σφάλμα οδηγώντας σε τραγικά λάθη. Ένα φαρμακείο με χαμηλό τζίρο και σωστή διαχείριση μπορεί στην πραγματικότητα να έχει υψηλότερα καθαρά κέρδη από κάποιο άλλο με υψηλούς τζίρους και κακή διαχείριση!

Φύλλο 4.  Μέτρηση Απόδοσης
Το τέταρτο φύλλο αποτελεί μια φόρμα βασικών υπολογισμών μέτρησης απόδοσης.
Στη ζώνη (Α) συμπληρώνουμε στα πορτοκαλί κελιά τα δεδομένα που έχουμε από το βιβλίο εσόδων – εξόδων που μας κρατάει ο λογιστής μας.
Αυτόματα το φύλλο υπολογίζει το ποσοστό μικτού κέρδους ανά κατηγορία ΦΠΑ. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία κάθε μήνα ώστε να δούμε ποιο είναι το μικτό ποσοστό κέρδους με το οποίο δουλεύουμε στα φάρμακα (προσοχή στο ότι δεν περιλαμβάνεται rebate το οποίο θα βγει συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους από το πιστωτικό που θα εκδώσουμε στα ταμεία), στα παραφάρμακα του μειωμένου (13%) και του κανονικού (23%) συντελεστή ΦΠΑ.
Επειδή σε κάθε συντελεστή (πλην του φαρμάκου) περιλαμβάνονται πολλά και διαφορετικά προϊόντα το αποτέλεσμα είναι πολύ γενικό. Αν όμως δούμε κάποιο ποσοστό να είναι υπερβολικά μικρό σημαίνει ότι στη διαχείριση της κατηγορίας κάνουμε κάποιο λάθος (π.χ κάνουμε περισσότερες παραγγελίες καλλυντικών από όσες αντέχει το φαρμακείο μας) και πρέπει να το διορθώσουμε.
Πώς μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό αναλυτικότερα;
Στις ζώνες (Β) και (Γ) παρέχεται μια φόρμα ανάλυσης της απόδοσης με την οποία μπορούμε να κάνουμε βαθύτερη ανάλυση όλων  των κατηγορών προϊόντων που έχουμε στο φαρμακείο μας.
Η ζώνη (Β) πραγματοποιεί μια πλήρη ανάλυση καθώς σε αυτή συμπληρώνονται δεδομένα από απογραφή που γίνεται στην αρχή και το τέλος της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε. Επίσης πραγματοποιείται μια σύγκριση με τη βασική απόδοση του αν είχαμε τα χρήματα τα οποία έχουμε δεσμευμένα σε αγορές προϊόντων στο ράφι μας σε μια προθεσμιακή κατάθεση.
Ο σωστότερος τρόπος ανάλυσης είναι να πραγματοποιήσουμε αυτήν την ανάλυση ανά κατηγορίες προϊόντων και εταιρίες ώστε να αναλύσουμε τις πηγές κερδών (ή και ζημιών!) στο φαρμακείο μας.

Η ανάλυση αυτή γίνεται με τα εξής βήματα:
Βήμα 1. Για κάθε κατηγορία προϊόντων ή εταιρία που θέλουμε να εξετάσουμε πραγματοποιούμε απογραφή (ή αν κρατάμε αποθήκη στο πρόγραμμα του φαρμακείου μας κάνουμε μια εκτύπωση του αποθέματος σε αξίες που διαθέτουμε) στην αρχή της περιόδου που θα εξετάσουμε. Το αποτέλεσμα εισάγεται στο κελί «άξια αποθέματος έναρξης».
Βήμα 2. Από το μηχανογραφικό πρόγραμμα του φαρμακείου μας εισάγουμε την καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) των πωλήσεων μας για την εξεταζόμενη κατηγορία ή εταιρία
Βήμα 3. Αθροίζουμε τα τιμολόγια αγορών μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο όπως και τα τιμολόγια επιστροφών ενώ σημειώνουμε αν είχαμε κάποιες απώλειες προϊόντων (λόγω κλοπών, κατεστραμμένων κλπ)
Βήμα 4. Στο τέλος της περιόδου πραγματοποιούμε νέα απογραφή (ή παίρνουμε το αποτέλεσμα από το μηχανογραφικό του φαρμακείου μας αν κρατάμε αποθήκη).
Βήμα 5. Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα κελιά δεδομένων (γαλάζια) και βλέπουμε το αποτέλεσμα στα κελιά αποτελεσμάτων (πορτοκαλί). Για να βοηθηθούμε, στο τέλος του πίνακα υπάρχει μια τυποποιημένη πρόταση που συμπληρώνεται με τα αποτελέσματα του πίνακα που μας ενημερώνει με απλά λόγια.
Βήμα 6. Επαναλαμβάνουμε για όσες κατηγορίες προϊόντων ή εταιρίες θέλουμε να εξετάσουμε. Όσο πιο αναλυτικοί μπορούμε να είμαστε τόσο πιο λεπτομερή αποτελέσματα θα έχουμε. Τουλάχιστον όμως για κάθε εταιρία που έχουμε στο φαρμακείο μας μια φορά το χρόνο καλό είναι αυτή η δουλειά να πραγματοποιείται.
Βήμα 7.  Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της πορτοκαλί ζώνης για συγκρίσεις με άλλες εταιρίες που έχουμε στο φαρμακείο μας ή και σε σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα συναδέλφων.
Ένα από τα αποτελέσματα του πίνακα είναι και ο μέσος όρος ημερών ανά πώληση. Επειδή τα μηχανογραφικά προγράμματα φαρμακείου μας βγάζουν της μηνιαίες πωλήσεις ανά προϊόν μπορούμε αν έχουμε το μέσο όρο της κατηγορίας να συγκρίνουμε αν το προϊόν έχει υψηλότερη ή χαμηλότερη ταχύτητα από το μέσο όρο. Προφανώς επενδύουμε σε προϊόντα με υψηλή ταχύτητα!
Τα ίδια αλλά πιο συνοπτικά (καθώς δεν πραγματοποιείται απογραφή) αποτελέσματα θα έχουμε συμπληρώνοντας τη ζώνη (Γ). Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε μόνο το ποσοστό κέρδους επί των τρεχόντων πωλήσεων αλλά δεν μπορούμε να δούμε την απόδοση της επένδυσης του κεφαλαίου μας. Είναι όμως και αυτός ένας δείκτης για να συγκρίνουμε προϊόντα, ομάδες προϊόντων ή εταιρίες.

Επίλογος
Σε μια πρώτη ανάγνωση αυτά φαίνονται περίπλοκα ειδικά αν κάποιος δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει το πρόγραμμα. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι είναι πολύ πιο απλό από όσο φαίνεται. Ειδικά μετά από την συμπλήρωση του πρώτου μήνα και την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων γίνεται κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας και μια πρώτη σύνοψη των οικονομικών του φαρμακείου.  Αξίζει τον κόπο και είναι ένα πρώτο εργαλείο προγραμματισμού. Μπορεί ακόμα να απαντήσει σε ερωτήματα που τώρα τα βλέπετε στο περίπου όπως «τι θα γίνει αν μειωθεί ο τζίρος μου κατά 15%;» ή «μπορώ να προχωρήσω στην πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου» ή «τι αγορές π.χ αντηλιακών μπορώ να πραγματοποιήσω φέτος;». Αρκεί στο φύλλο 2 να τροποποιήσετε τις προβλέψεις με το σενάριο που εξετάζετε και έχετε άμεσα την απάντηση στο ερώτημα.
Αν χρειαστεί κάποια βοήθεια ρωτήστε μέσω του site και του group στο facebook
Καλή συνέχεια σε όλους!
Γιώργος Κουτέπας