Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Από άρθρο μου στην εφημερίδα “το Κεφάλαιο”:
Τις τελευταίες εβδομάδες η χώρα μας βίωσε τις μεγαλύτερες ίσως ελλείψεις φαρμάκων των τελευταίων δεκαετιών. Οι εταιρείες σταμάτησαν να προμηθεύουν την Ελλάδα με τα περισσότερα  φάρμακα με συνέπεια οι φαρμακαποθήκες και τα Φαρμακεία να απομείνουν να τροφοδοτούν τον πληθυσμό μόνο με όσο απόθεμα τους έχει απομείνει. Αυτή η εκτάκτου χαρακτήρα κατάσταση μόλις που φτάνει για να παράσχει στους έλληνες ασθενείς φαρμακευτική περίθαλψη για λίγες μόλις ημέρες.