Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Πώς βρίσκουμε τα barcode σε μια συνταγή στο Farmakon και εκτυπώνουμε πάλι

Με 2 τρόπους:

Βρίσκουμε τη συνταγή από το πρόγραμμα (από το F11) και:

σε κάθε φάρμακο πατάμε Ctrl+T
ή από το Ctrl+P πάμε αναλυτικά: στο Α ξαναεκτυπώνουμε, στο Β βλέπουμε τα barcode