Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ανάλυση Π. Ζαρογουλίδη για φαρμακοοικονομία και γενόσημα εισέπραξε τα εύσημα του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη

Μέσα στα πλαίσια της Φαρμακοοικονομίας, της εκτίμησης  δηλαδή, του συγκριτικού δαπανόμενου κόστους φαρμάκων και οφέλους, από πλευράς κράτους και πολιτών, η είσοδος  των ισο-βιοδιαθεσίμων, ομοιοδραστικών,  αντιτυπικών, γενοσήμων (ή όπως επιθυμεί ο καθένας μας να τα ονομάσει) φαρμάκων, είναι επιβεβλημένη σε ένα προηγμένο αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα που σέβεται τον προορισμό του.
Αυτό συμβαίνει διότι το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να επιτυχει το στόχο του με δύο τρόπους ταυτόχρονα:Α. Τη μείωση του κόστους παροχής για το ταμείου του, αφού μπορεί να επιτυχει το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερα χρήματα
Β. Τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του με τα ίδια χρήματα που δαπανούσε εως εχθές, από την εξοικονόμηση των ως άνω πόρων οι οποίοι (πρεπει να) αναδιανέμονται και πάλι στους πολίτες ενός κοινωνικού κράτους με νέες παροχές.
 Όπως είναι λογικό τα πιο πάνω συμπεράσματα είναι δεδομένα ανεξάρτητα από την όποια σχέση Φαρμακευτικής δαπάνης/ΑΕΠ, ενώ κάτω από τις πίεσεις εξορθολογισμού των δαπανών που δέχεται η Χώρα μας σε συνδυασμό με την επιβεβλημένη ελαχιστοποίηση του πηλίκου της πιο πάνω σχέσης, αποτελεί αφενός μονόδρομο αλλά και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος για την κατά το δυνατό διατήρηση του θεμελιωδώς κοινωνικού χαρακτήρα του Κράτους.
Όπως διαχρονικά υποστηρίζεται από το σύνολο του Φαρμακευτικού κόσμου η βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού συστήματος είναι στόχος πρωταρχικής σημασίας και κάτω από αυτό το πρίσμα ο επιδιωκόμενος στόχος αύξησης του ποσοστού των ομοιοδραστικών φαρμάκων στο 60% από πλευράς του Υπουργείου κρίνεται Εθνικός, σε αυτόν το στόχο είμαστε σύμμαχοι και θα τον φέρουμε σε πέρας!
Ο στρατηγικός  σχεδιασμός του εγχειρήματος προϋποθέτει την απάντηση των τριών ακόλουθων ερωτήσεων:
1.    Τι θα κάνουμε;
2.    Για ποιον το κάνουμε;
3.    Πώς μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας;   
τα δυο πρώτα ερωτήματα απαντήθηκαν πιο πάνω : Το Ελληνικό Φαρμακείο αποτελεί το ‘’νευρωνικό δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας ’’ ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων στο Ελληνικό δημόσιο.
Στο τρίτο σκέλος του σχεδιασμού η διασπορά και ο αριθμός των φαρμακείων (σημείων πρόσβασης) στην Ελλάδα, τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στον φαρμακοποιό τους σε συνδυασμό με την υπάρχουσα επιστημονική κατάρτιση του Φαρμακοποιού στη φαρμακοτεχνική, φαρμακοκινητική και τις ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις που μπορεί να δεχθεί ένα παρακεύασμα από την είσοδό του στο ανθρώπινο σώμα και τη διαδρομή του στο υπόστρωμα/υποδοχέα στόχο για την εκδήλωση του επιθυμητού φαρμακολογικού αποτελέσματος, μπορούν να οδηγήσουν στην επί τόπου διασαφήνιση τυχόν αποριών, επεξήγηση βιοϊσοδυναμίας και αποτελεσματικότητας καθώς και τις κοινωνικές προεκτάσεις της υποκατάστασης ακριβότερων φαρμάκων με άλλα ομοιδραστικά.
Σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό η μελέτη του περιβάλλοντος (εξωτερικού, εσωτερικού) αλλά και οι οικονομικών δεικτών είναι είναι επιβεβλημένη, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το Neuromarketing (Μελέτη επίδρασης της διαδικασίας επιλογής ενός προϊόντος στους νευρώνες του εγκεφάλου του τελικου αποδέκτη ασθενή).
Σε ένα περιβάλλον τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ φαρμακείων –ΕΟΠΥΥ που γράφει χρόνο πληρωμών πάνω από 90-95 ημέρες στην καλύτερη των περιπτώσεων για κάποιους φαρμακοποιούς και πάνω από 140 ημέρες για φαρμακοποιούς που έχουν εκχωρήσει τα αιτούμενά τους σε τρίτους ( Δ.Ο.Υ, Προμηθευτές κτλ) η μείωση που θα επέλθει στην ταμειακή τους ρευστότητα δεν μπορεί να επιτρέψει την άμεση χρηματοδότηση από μέρους τους τα 6/10 του τζίρου τους σε μια στιγμή που το σύνολο των φαρμακείων χρηματοδοτεί το σύστημα με ιδία κεφάλαια για τουλάχιστον 2 μήνες μονίμως.
Η μείωση των ταμειακών ροών από την εφαρμογή της υποσκέψη τιμολόγισης με ένα παράδειγμα θα είναι παρακάτω:
          
Λ.Τ =Λιανική τιμή
ΑΤ= Ασφαλιστική τιμή
Είναι σαφές πως η αλλοίωση των ταμειακών ροών που θα υποστεί το μέσο Φαρμακείο εν αναμονή του 10ου συνεχόμενου μειωτικού δελτίου τιμών (εφαρμογή 16/9/2013) είναι αξιοσημείωτη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων η μείωση που θα υποστεί κάποιος σήμερα που ήδη κινείται σε ικανοποιητικό ποσοστό ομοιδραστικών φαρμάκων θα είναι 50% στα καθημερινά του ταμεία.
Μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση που κάποιος αντιπρόσωπός μας στο συλλογικό μας όργανο δεν έχει επισημάνει ακόμα αυτή την λεπτομέρεια που με μαθηματική ακρίβεια θα επηρεάσει δυσμενώς όλη την αλυσίδα διανομής του φαρμάκου, από τα φαρμακεία τις φαρμακαποθήκες εως τις παρασκευάστριες εταιρίες.
 Ένα άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι η άμεση επιβάρυνση του Ασφαλιστικού Οργανισμού με το ήμισυ της συμμετοχής  ασφαλισμένου στα ομοιοδραστικά καθιστά τα Brand φάρμακα πιο φθηνά για το σύστημα !!!

Στην τελική συνοψίζοντας :
·      Το φαρμακείο υιοθετώντας αυτήν την πολιτική τιμολόγισης γονατίζει αφού εξανεμίζει τα ρευστά του και μεταφέρει το πρόβλημα σε φαρμακαποθήκες και εταιρίες
·      Το σύστημα στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού των ομοιοδραστικών αφενός αλλά από την άλλη το μόνο που θα καταφέρει ένα όφελος μείωσης της τάξης κατά 0,77 % σε σχέση με σήμερα τη στιγμή που τα Brand με τον ξεχωριστό δικό τους τρόπο αποζημείωσης θα επιβαρύνουν15% χαμηλότερα από την υπάρχουσα δαπάνη. Σημειωτέον με αυτόν τον τρόπο η αποζημείωση των ομοιοδραστικών θα βρίσκεται 17% υψηλότερα από εκείνη των brand  ενώ μέχρι σήμερα τα genericκινούνται στο -14% !!!  

Προτάσεις – συμπεράσματα:
·      Η επιβολή της ασφαλιστικής τιμής καθώς και η αρχική επιβάρυνση της διαφοράς της Λιανικής
από την ασφαλιστική τιμή από πλευράς του καταναλωτή θα επιτρέψει εξορθολογισμό τιμών και δαπανών για το σύστημα και βιώσιμο νευρωνικό δίκτυο διανομής Φαρμακευτικής Φροντίδας
·      Κατάργηση της εμπορικής ονομασίας στα ομοιοδραστικά φαρμακα και υιοθέτηση κοινής
συσκευασίας για όλα τα σκευάσματα της ανά φαρμακολογική κατηγορία , mg, και μορφή
·      Εισαγωγή αποζημείωσης παροχής υπηρεσιών 0,30 ευρώ ανα εκτελούμενο ομοιοδραστικό 
φάρμακο με μέγιστη αποζημείωση 1 ευρώ ανα συνταγή 
Πάνος Ζαρογουλίδης- Φαρμακοποιός, Μ.Β.Α
Αντιπρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας


To παραπάνω κείμενο εστάλη και στον δικτυακό λογαριασμό του υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και έδωσε τα συγχαρητήρια στον συνάδελφο για την αξιέπαινη αυτή επιστολή του.

Δείτε τη στιχομυθία: