Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου για την έκδοση Φ.Ε σε ρυθμισμένες οφειλές ..ακόμα και αν οι φαρμακοποιοί είναι φορολογικά ενήμεροι!

Τροποποίηση ΦΕ ΘΕοχάρης by Panos Zarogoulidis