Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Λύνεται το θέμα των παρακρατήσεων

"Θα στείλουμε την Δευτέρα διευκρίνηση" Τάδε Εφη Χάρης Θεοχάρης Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

Ο Κύριος Θεοχάρης εκτίμησε θετικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην πρακτική εφαρμογή της   της ΠΟΛ 1065 θέμα: "Συμπλήρωση -Τροποποίηση των αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27,12,2013 και ΠΟΛ 1275/27,12,2013 (Β' 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2014 (Α' 170) όπως ισχύει'' (Άρθρο http://hellenic-pharmacy.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html

Έγινε σαφές πως  μέσα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς του φαρμακείου αλλά και πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση των αξιώσεων του δημοσίου ταμείου εσόδων, έπρεπε να γίνει ακόμα πιο σαφής η πρακτική εφαρμογή της.Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν την όποια ρύθμιση  στην εφορία  κατά την μηνιαία αίτηση τους για φορολογική ενημερότητα δεν λαμβάνονταν υπόψιν οι προηγούμενες παρακρατήσεις και ο Προϊστάμενος της εκάστοτε ΔΟΥ προέβαινε σε κατάσχεση από 30 έως και 100% του αιτουμένου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του αιτούντος! Μία διαδικασία που λόγω της καθυστέρησης από πλευράς του ΕΟΠΥΥ να αποδώσει τα χρήματα στη ΔΟΥ οδηγούσε σε υπέρ-εισπράξεις (πληρωμές πολύ πιο πάνω από το πραγματικό ποσό της οφειλής) αλλά και αφαίρεση πολύτιμου κεφαλαίου κίνησης για τα φαρμακεία.  

Με την διευκρινιστική της Δευτέρας που όπως δεσμεύτηκε ο κ. Θεοχάρης να αποστείλει, ουσιαστικά η παρακράτηση για τους αιτούντες περιοδικώς φορολογική ενημερότητα, όπως είναι και τα φαρμακεία, το ποσό της παρακράτησης αναμένεται να φτάσει στο δέκα τοις εκατό (10%) μηνιαίως.  Ενώ αναδρομικά θα πρέπει να είναι εγγυημένες 3 δόσεις για ρυθμίσεις έως και 12 δόσεις  και 5 δόσεις για ρυθμίσεις από 12 δόσεις και πάνω.

Για αυτούς που βρίσκονται σε παρακράτηση εδώ και μήνες τα ποσά αυτά είναι ήδη παρακρατημένα, οπότε η παρακράτηση θα είναι 10%

Για αυτούς που έχουν σκοπό να ρυθμίσουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την πρώτη αίτηση τους για φορολογική ενημερότητα θα τους γίνει παρακράτηση 3 δόσεων αν έχουν ρυθμίσει σε 12 δόσεις ή παρακράτηση 5 δόσεων εάν έχουν ρύθμιση με πάνω από 12 δόσεις και εν συνεχεία στους επόμενους μήνες από 10% κάθε φορά.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί σωτηρία για το φαρμακείο και εξασφαλίζει πολύτιμο κεφάλαιο κίνησης για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε.

Προσωπικά οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα συνάνθρωπό μας που μολονότι έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ένα δύσκολο έργο και παρά τον περιορισμένο χρόνο του είχε την υπομονή να ακούσει τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής μιας απόφασης από έναν άγνωστο, από την άλλη πλευρά ενός τερματικού. Τι κι αν ο ακροατής ήταν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων; Απέδειξε ότι είναι πρώτα άνθρωπος και μετά ότι του αξίζει να είναι εκεί που βρίσκεται!!
Ευχαριστώ κ. Θεοχάρη 

Πάνος Ζαρογουλίδης 
Φαρμακοποιός ΜΒΑ
Αντιπρόεδρος ΦΣ Πέλλας
Αντιπρόσωπος ΦΣ Πέλλας στον ΠΦΣ