Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Περί βεβαιώσεων RebateΗ βεβαίωση εξ ορισμού αποτελεί κάτι αναμφισβήτητο αποτελεί τη δήλωση ότι κάτι είναι αλήθεια, ότι είναι πραγματικό. Η βεβαίωση των όποιων παρακρατήσεων για φορολογική χρήση αποτελεί την hard copy επιβεβαίωση ότι τα παρακρατηθέντα ποσά είναι «τόσα» όσα  αναφέρονται αλλά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Κατά την έκδοση των βεβαιώσεων από πλευράς της ΚΜΕΣ κάτι δεν πήγε καλά και δη τα ποσά που παρακρατηθηκαν στην πραγματικότητα δεν αποτυπώθηκαν ορθώς στα hard copy αποδεικτικά που εξέδωσε. 


Πως συνέβει αυτό;
Βάσει ΠΟΛ.1078/28.03.2012 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο ΦΠΑ στο ποσό του rebate των φαρμακείων,….. Το ποσό της έκπτωσης (rebate), όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την Πολ.1003/3.1.2011

Για τον οποιονδήποτε λοιπόν λόγο οι βεβαιώσεις rebate που διανεμήθηκαν από την ΚΜΕΣ δεν συμπεριλάμβαναν τον αναλογούντα φόρο. Οι δηλώσεις όπως και να έχει καταστρατήγησαν τον ίδιο ορισμό της βεβαίωσης διότι μετέφεραν σε hard copy μια αναληθή δήλωση. Στην πραγματικότητα το πραγματικό ποσό της παρακράτησης ήταν αυτό, αλλά έπρεπε να συμπληρωθεί και ο ΦΠΑ 6,5% εφόσον για την ορθή συμπλήρωση και διαχείρισή τους το ίδιο το κράτος επέβαλε μια διαδικασία.

Για κάθε 1000 ευρώ rebate έπρεπε να συμπληρωθεί και 65 ευρώ ΦΠΑ για να αποφορολογηθεί στη συνέχεια από τον λογιστή (να αφαιρεθούν τα 65 ευρώ) και 1000 ευρώ να απομειώσουν το φορολογητέο εισόδημα.

Με τον τρόπο που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις ενώ πραγματικά ο ΕΟΠΥΥ κράτησε 1000 ευρώ ο λογιστής ήταν υποχρεωμένος να αποφορολογήσει κατά 6,5%, οπότε η απομείωση του φορολογηταίου εισοδήματος θα ήταν της τάξης των 938,97 ευρώ δηλαδή 61,03 ευρώ λιγότερα.

Εδώ εγείρονται πολλά ζητήματα. Οι βεβαιώσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την ορθή φορολογική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, αλλά είναι ψευδείς. 

Το ΦΠΑ εν αρχή χωρίζεται σε ΦΠΑ αγορών και ΦΠΑ πωλήσεων.

Η διαφορά του ΦΠΑ πωληθέντων – ΦΠΑ αγορών αποδίδεται κάθε 3μηνο. Μάλιστα αποδίδεται και εκείνο το τμήμα του ΦΠΑ που αφορά το rebate αφού το παρουσιάζουμε στην τρίμηνιαία δήλωσή μας ως ΦΠΑ πωληθέντων.

Στις 31/12 κάθε έτους καλούμεθα να κόψουμε πιστωτικά τιμολόγια για όλα αυτά τα ποσά που μας παρακρατήθηκαν. 

Το ΦΠΑ μας είναι ζυγισμένο αφού στις 31/12 ουσιαστικά έχουμε κλείσει και το 4ο τρίμηνο ΦΠΑ και έχουμε αποδώσει και τον αναλογούντα φπα μέχρι και το τελευταίο σεντς.

Με τον τρόπο που μας υπέδειξαν να πράξουμε εάν μας κράτησαν 1000 ευρώ καθαρής αξίας σε rebate και προχωρήσουμε σε αποφορολόγηση αυτού του ποσού:


  • Με φορολογηση του ποσού κερδίζουμε με 26% φορολόγηση 260 ευρώ φόρου + 143 ευρώ (55% προκαταβολή )

  • Με αποφορολόγηση του ποσού κερδίζουμε  με 26% φορολόγηση κερδίζουμε 244,13 ευρώ φόρου+134,27 ευρώ (55% προκαταβολή )
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι σε κλίμακα του 33% η διαφορά είναι μεγαλύτερη όπως επίσης ότι μπορεί για αυτά τα ποσά οριακά να επέλθει αύξηση και στην κλίμακα φόρου αλλυλεγγύης.
 
Αποτέλεσμα απώλεια 15,87 ευρώ σε φόρο και 8,73 ευρώ προκαταβολής του.  Σύνολο -24,60 ευρώ έλλειμμα στην περίπτωση αποφορολόγησης για κάθε 1000 ευρώ Rebate 

Περίπτωση ΦΠΑ
Εξ ορισμού το  rebate δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ αφού υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της δαπάνης. Επίσης όπως ειπώθηκε άνωθεν τη στιγμή που μας έρχονται οι βεβαιώσεις και θα κόψουμε τα πιστωτικά το ΦΠΑ μας είναι ζυγισμένο. Ας δούμε τι συμβαίνει με το ΦΠΑ κατά την έκδοση των πιστωτικών

  • Στην περίπτωση αποφορολόγησης του ποσού μεταφέρουμε κομμάτι της καθαρής μας αξίας που μας έχει παρακρατηθεί από καθαρό κεφάλαιο στο τμήμα του ΦΠΑ που όπως είδαμε πιο πάνω στις 31/12 έχουμε αποδώσει εξ ολοκλήρου. Έτσι 938,97 ευρώ θα μειώσουν το φορολογητέο μας εισόδημα και 61,03 θα μειώσουν το ΦΠΑ πωληθέντων

  • Στην περίπτωση όπου προστίθεται ο ΦΠΑ, 1000 ευρώ μειώνουν το εισόδημα και 65 ευρώ το ΦΠΑ πωληθέντων 


Συμπέρασμα: Και στις δύο περιπτώσεις το κομμάτι του ΦΠΑ λανθασμένα αλλοιώνει το ετήσιο ισοζύγιο του ΦΠΑ, μόνο που στην περίπτωση που προστίθεται φόρος στο ποσό της παρακράτησης αποδίδεται σωστά η απομείωση των κερδών, μιας και μας επιστρέφεται  το πραγματικό ποσό που μας κράτησαν χωρίς να ζημιώσουμε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που αποφορολογήσουμε το καθαρό ποσό της παρακράτησης. 

Η πρώτη περίπτωση εκπροσωπεί τους φαρμακοποιούς η δεύτερη το κράτος, 


Στη ρητορική όμως ερώτηση "με ποιους θέλουμε να είμαστε", κάποιοι επιμένουν...ας παψουν να βλεπουν το λάθος για σωστό...ας μην εξακολουθούμε να βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια
 
προσωπικά επέλεξα να εκπροσωπώ τους συναδέλφους φαρμακοποιούς.


Πάνος Ζαρογουλίδης 
Φαρμακοποιός ΜΒΑ
Αντιπρόεδρος ΦΣ Πέλλας
Αντιπρόσωπος ΦΣ Πέλλας στον ΠΦΣ