Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Ιf you don't make a difference you are not going to make a living

Η ομιλία του αντιπροέδρου της Αμερικανικής Ένωσης Φαρμακοποιών για το μέλλον του επαγγέλματος του φαρμακοποιού