Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Ροή πωλήσεων-Αφαίρεση μην. "ΜΥΣυΦα"-Μην. οδηγιών

Αφού πλέον συνταγές εκτελούμε από το ΑΡΙ δεν έβρισκα κανένα λόγο να με καθυστερούν οι διάφορες ειδοποιήσεις στην πώλησή μου:

- στην εικόνα 1 η ρύθμιση αυτή κάνει το χτύπημα να βάζει αυτόματα "1" και να κατεβαίνει στην αποκάτω γραμμή χωρίς εντερ. Αν χτυπήσεις ίδιο προϊόν το προσθέτει αυτόματα (1,2,3...) κι έτσι πας άνετα παρακάτω χωρίς εντερ και καθυστερήσεις
- οι 2 άλλες εικόνες (εικ 2-3) μας καθοδηγούν να απενεργοποιήσουμε την υπενθύμιση "ΜΥΣυΦα" που επίσης απαιτεί εντερ στην πώληση. Προσωπικά τα ξέρω τα ΜΥΣυΦα και δε μου χρειάζεται η ειδοποίηση. Προτιμώ να βάζω ειδοποιήσεις χρήσιμες για τη δουλειά μου όπως στην εικόνα 4 (ειδική οδηγία π.χ. για το Fosfocin sach)

Όποιος τα βρίσκει αυτά πιο πρακτικά για τη δουλειά του ας τα κάνει....
 


Εικ 1: με αυτή την κατάσταση προσθέτει αυτόματα προϊόντα όσες φορές χτυπάμε barcode

Εικ 2

Εικ 3: απενεργοποίηση μηνύματος "ΜΥΣυΦα" για ευκολία και αποφυγή enter

Εικ 4: από C-A, μηνύματα, "μηνύματα συμπληρωματικής πώλησης" προσθέτουμε ό,τι ειδική οδηγία θέλουμε σε ένα προϊόν. ΠΡΟΣΟΧΗ: για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή (δείτε εικ 1 κάτω)