Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Το μέλλον του φαρμακείου βρίσκεται στις υπηρεσίες

Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους από τη χορήγηση φαρμάκων στην παροχή υπηρεσιών, αν επιθυμούν να επιβιώσουν, σύμφωνα με ένα Βρετανό καθηγητή οικονομικών της υγείας ( Prof. Darrin Baines, University of Coventry). 

Την άποψη αυτή συμμερίζονται διάφορες συλλογικότητες φαρμακοποιών σε διάσπαρτα σημεία του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλιανής Φαρμακευτικής Εταιρίας (ΑΦΕ) που μνημονεύεται και στο άρθρο. Κύριο παράγοντα εξασθένισης της σημασίας των φαρμακοποιών στην αλυσίδα διανομής αποτελoύν οι νέες τεχνολογίες, που δίνουν τόσο τη δυνατότητα διανομής φαρμάκων όσο και παροχής ορισμένων υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η ΑΦΕ πιστεύει ότι το μοντέλο του μελλοντικού φαρμακείου εδράζεται σε μια περισσότερο κλινική κατεύθυνση με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η αντιμετώπιση των ήσσονος σημασίας ασθενειών, η φροντίδα τραυμάτων, ο διαβήτης, οι εμβολιασμοί καθώς και η φαρμακοθεραπευτική ανασκόπηση. Ενώ η διανομή θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΦΕ τα φαρμακεία της κοινότητας χρειάζεται να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν προς τη νέα κατεύθυνση η οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική, πρακτική και βιώσιμη.