Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Έξι υπηρεσίες στην φετινή ατζέντα του Pharmacy Guild of Australia

Αν και δεν θα ήταν δόκιμο να συγκριθούμε με το σημερινό Αυστραλιανό Φαρμακευτικό Σύλλογο για μια σειρά από λόγους, εντούτοις έχει ενδιαφέρον να δούμε την ατζέντα των διεκδικήσεων και των προτεραιοτήτων του για τη φετινή χρονιά. Απαρτίζεται από σχετικά συγκεκριμένους στόχους που απαντούν τόσο στις διεθνείς μεταμορφώσεις του επαγγέλματος του φαρμακοποιού όσο και στις τοπικές ανάγκες:
Οι έξι βασικοί τομείς που προσδιορίζονται από τον Αυστραλιανό σύλλογο είναι οι εξής:

• Επέκταση της αντιμετώπισης και θεραπείας των ήσσονος σημασίας ασθενειών στα φαρμακεία της κοινότητας.
• Βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών με χρόνιες παθήσεις
στις επαναλαμβανόμενες συνταγές των θεραπειών τους.
• Βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού στους εμβολιασμούς (μέσω της πραγματοποίησης εμβολιασμών στα φαρμακεία)
•Υποστήριξης των ασθενών μέσω παρακολούθησης (εξοικείωσης με τη φαρμακοθεραπεία τους) κατά το στάδιο της εξόδου τους από το νοσοκομείο ή κατά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ παλαιάς και νέας θεραπείας.
• Βασικές υπηρεσίες ελέγχου της υγείας των ασθενών, και ελέγχων πρόληψης για την υγεία (στο τελευταίο περιλαμβάνονται ενέργειες όπως ο Αρεταίος)
• Υποστήριξης των ασθενών με ψυχικά νοσήματα.