Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΜΗΣΥΦΑ: Πολύ “εύκολα” κάποιοι τα προσπερνούν

Η πιθανή προσπάθεια εμπορικής διάθεσης ΜΗΣΥΦΑ (δηλ. διάθεσης σε κανάλια πέραν των Φαρμακείων ιδιοκτησιών ανεξάρτητων και απεριόριστης ευθύνης φαρμακοποιών) μπορεί να εστιαστεί επικοινωνιακά (για να γίνει ανεκτή με παραπλανητικό τρόπο στην κοινή γνώμη ώστε να νομιμοποιήσει μία τέτοιου είδους πολτική βούληση) σε δύο σκέλη:
 1) Τιμή για τους πολίτες και
2) Ιδιαιτερότητες διάθεσης.       α) Εμείς φυσικά σαν φαρμακοποιοί έχουμε, πέραν των δύο αυτών πεδίων, και άλλο ένα πεδίο, το θεσμικό-νομικό. Τόσο η παλαιότερη απόφαση του ΣτΕ για τα συμπληρώματα διατροφής (απόφ. ΣτΕ 931/2010) όσο και η πρόσφατη προσωρινή για τα βρεφικά γάλατα (απόφ. ΣτΕ 307/2012) (και τα δύο συγγενείς εξειδικευμένες τεχνολογικά κατηγορίες αγαθών προαγωγής της υγείας ισοδύναμης και ίσως και υποδεέστερης κρισιμότητας, συγκριτικά με πολλά ΜΗΣΥΦΑ, για τη Δημόσια Υγεία) είχαν απολύτως θετική έκβαση για εμάς τόσο στον τύπο όσο και στο σκεπτικό (ουσία) της υπόθεσης του τι πρέπει υποχρεωτικά και τι δεν χρειάζεται απαραίτητα να χορηγείται από τα Φαρμακεία. 
       Αποτελούν λοιπόν εξαιρετικό υπόβαθρο και βάση εκκίνησης σε περίπτωση που απειληθούμε, και επαρκώς αποτρεπτικό παράγοντα για να μετριαστεί ο ζήλος όσων απεργάζονται τηναπορρυθμισμένη χορήγηση των ΜΗΣΥΦΑ χωρίς μεσολάβηση ανεξάρτητου επιστήμονα φαρμακοποιού με απεριόριστη ευθύνη στην άσκηση των καθηκόντων του βάσει δεοντολογίας. 
        β) Το ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι επίσης επαρκώς θετικό για εμάς καθώς στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (και ειδικά στις μεγάλες ευρωπαϊκές της Κεντρικής Ευρώπης όπως Γερμανία και Γαλλία που δίνουν και τον τόνο στα ευρωπαϊκά θέματα. Σύνολο 13 χώρες σχεδόν αποκλειστικά της Ευρωζώνης και της Κεντροδυτικής και Βόρειας Ευρώπης) τα OTC (ΜΗΣΥΦΑ) χορηγούνται αποκλειστικά και υποχρεωτικά μόνο από τα Φαρμακεία, παρόλο που σε γενικές γραμμές στο εξωτερικό υπάρχει ελαφρά διαφοροποίηση (π.χ. επιμέρους κατηγοριοποίηση) του τρόπου περιγραφής και αξιολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ σε σχέση με εδώ.
        γ) Ο ορισμός της Πολιτείας και της Διεθνούς Κοινότητας περί του τι είναι ΜΗΣΥΦΑ και του πώς πρέπει να τα διαχειρίζεται η Πολιτεία περιγράφεται επαρκώς στην

“Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΥΓ3α/ οικ.82161/ 24.8.2012
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L 348/31.12.2010)
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161
 (ΦΕΚ Β’ 2374/24-08-2012)”
        Συνοπτικά θυμίζουμε ότι τα ΜΗΣΥΦΑ (σύμφωνα με το παραπάνω) είναι Φάρμακα με όλες τις ιδιαιτερότητες και περιορισμούς (για λόγους Δημόσιας Υγείας, ασφάλεια/αποτελεσματικότητα) που προκύπτουν από αυτή την πραγματικότητα.
       Η διάκριση λοιπόν μεταξύ φαρμάκων και ΜΗΣΥΦΑ είναι αυστηρά ασφαλιστικής και οικονομικής φύσεως και όχι επιστημονικής ή ιατρικής. Όλα τα φάρμακα χρειάζονται μεσολάβηση και πρόταση επιστήμονα υγείας (γιατρού-φαρμακοποιού) στη χορήγησή τους, ανεξάρτητα του τρόπου που ασφαλιστικώς (σε όρους αποζημίωσης) αντιμετωπίζονται από το Κράτος.
        δ) Όσον αφορά την τιμή, εδώ τα πράγματα είναι επίσης σχετικά εύκολα από επικοινωνιακής άποψης. Η απελευθέρωση της τιμής τους αύξησε την τελική τιμή για τον καταναλωτήπαρόλο που ακόμα και έτσι οι τιμές τους στην Ελλάδα συνεχίζουν να είναι από τις φθηνότερες πανευρωπαϊκά.
      ε) Όσον αφορά την ασφάλεια χορήγησης (μείζον θέμα Δημόσιας Υγείας) μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει άφθονο ακόμα υλικό στο θέμα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης.
  •        Ενδεικτικά θυμίζουμε ότι η χρήση της φαρμακευτικής ουσίας “εφεδρίνη” (αγγειοσυσπαστικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλο αριθμό ΜΗΣΥΦΑ ως ρινικό αποσυμφορητικό) αντενδείκνυται ή χρειάζεται προσοχή σε συγχορήγηση με φάρμακα του καρδιοαγγειακού (καρδιολογικά φάρμακα).
  •        Άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη φαρμακευτική ουσία που απαντάται σε πολλά ΜΗΣΥΦΑ είναι η “ιβουπροφένη” (Μη-Στεροειδές-Αντιφλεγμονώδες) που αντενδείκνυται σε συγχορήγηση με αντιφθομβοτικά και αντιϋπερτασικά φάρμακα.
  •       Η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη) είναι επίσης μία ουσία που απαντάται σε ΜΗΣΥΦΑ αλλά έχει σοβαρές ως θανατηφόρες επιπτώσεις στην υγεία του λήπτη (πχ. ηπατοτοξικότητα) αν ληφθεί με λάθος ή επιπόλαιο τρόπο (έκθεση σε κίνδυνο). Ενοχοποιείται μάλιστα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η πρώτη αιτία πρόκλησης οξείας ηπατοτοξικότητας στη Δύση.
       Υπάρχουν πολλές άλλες φαρμακευτικές ουσίας που συναντώνται σε ΜΗΣΥΦΑ σκευάσματα και μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για την υγεία του οργανισμού(πχ. καφεΐνη, αντιόξινα, ορλιστάτη, ρανιτιδίνη, λοπεραμίδη, βισακοδύλη, ακυκλοβίρη κ.α.) και η καταγραφή και μόνο των σημείων προσοχής του συνόλου των ουσιών που περιέχονται σε ΜΗΣΥΦΑ σκευάσματα μπορεί να γεμίσει πολυσέλιδη Μελέτη.
            στ) Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι η παρουσία σήμανσης (κουπόνι) από τον ΕΟΦ στα σκευάσματα ΜΗΣΥΦΑ είναι κρίσιμο χαρακτηριστικό διάκρισης των σκευασμάτων αυτών από τα κοινά και αβλαβή προϊόντα υγείας και αποτελεί απαραίτητη παράμετρο στην εστίαση (προσοχή) του λήπτη και του θεράποντα ιατρού του, τόσο στη λήψη ιστορικού ασθενού όσο και στην ανίχνευση της βέλτιστης μεθόδου φαρμακευτικής αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων και δεν υπάρει άλλη ισοδύναμη για να προφυλάξει την υγεία του λήπτη από επιπόλαιες ή μη-ανιχνεύσιμες φαρμακογενείς παθογένεις που μπορεί να προκύψουν.
Το παραπάνω φυσικά ισχύει και για τη λήψη ΜΗΣΥΦΑ σε σχέση με τη διατροφή.
             Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται υπενθύμιση των παραπάνω αυτή την εποχή, καθώς χρήσιμο είναι όλοι μας να θυμηθούμε βασικές έννοιες που θα εμπλουτίσουν την επιχειρηματολογία μας πάνω στο θέμα, αν και εφόσον κληθούμε ή επιλέξουμε να πράξουμε κάτι τέτοιο.
             Φυσικά το παραπάνω κείμενο πολύ απέχει από το να είναι πλήρες, καθώς σχεδιάστηκε να προσφέρει απλά σημεία ευρείας κάλυψης τεκμηρίωσης και όχι εμβάθυνσης.
             Και θυμίζουμε επίσης ότι τα ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακα και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα χρήσης αποτελεί κρίσιμο σκοπό Δημοσίου Συμφέροντος και η Νο 1 έγνοια όταν έρχεται στο προσκήνιο το θέμα των ΜΗΣΥΦΑ.
                                                                   Γιάννης Δαγρές – Φαρμακοποιός
                                                                      Μέλος Δ.Σ. Φ.Σ.Α – Ν.Π.Δ.Δ.