Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Έκθεση Alpha Bank 2011 και πόσο αυτή έχει εφαρμοστεί ήδη ή πρόκειται

Eκθεση της Alpha Bank (Φεβρουάριος 2011) με όσα αφορούσαν τα Φαρμακεία (σελ. 44-57) αλλά ταυτόγχρονα παραθέτουμε την απάντηση-έρευνά μου επί των επισημάνσεών της.

Δείτε τα δύο έγγραφα και σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει η σκέψη από τότε και ίσως ποιά από αυτά έγιναν, τί πέτυχαν και άρα πόσο σωστές ή όχι ήταν οι αναλύσεις και άρα οι προβλέψεις τους. Ίσως να συμφωνήσετε τελικά ότι έχουμε πολύ πιο δυνατά επιχειρήματα ώστε να προτρέψουμε τους ιθύνοντες να μας αντιμετωπίσουν αλλιώς από δω και πέρα.