Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

''Ουσιαστικά Αποκλεισμένοι οι Φαρμακοποιοί από τη ρύθμιση οφειλών ''

Με την έκδοση της ΠΟΛ 1274/27-12-2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄) ουσιαστικά οι εφορίες της χώρας είναι υποχρεωμένες να προχωρούν σε αναγκαστική είσπραξη παρακράτηση του 30-70% ποσού της οφειλής ακόμα και όταν αυτή είναι υπό ρύθμιση και ενήμερη.

Με βάση το Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων) του Συντάγματος

  • Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.    
  • Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

  • Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

 Όπως είναι πασιφανές πλέον είναι αδιανόητη και κατάφωρη η αδικία  που επιτελείται εις βάρος όλων όσων έχουν απαιτήσεις από το Ελληνικό δημόσιο, εφόσον για την πληρωμή αυτών η κατάθεση Φορολογικής Ενημερότητας αποτελεί  προϋπόθεση. Εμμέσως όλοι όσοι έχουν απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο εξαιρούνται από τις ευεργετικές διατάξεις της ρύθμισης. 

Αυτό που πρακτικά θα συμβεί-και πάντα με βάση την ιστορικότητα πληρωμών του ΕΟΠΥΥ προς την Εφορία είναι:Ο Φαρμακοποιός που έχει ρυθμίσει και είναι ενήμερος να καταβάλει το ποσό της ρύθμισης και η εφορία να του παρακρατά ποσό από 30-70% της οφειλής του κάθε μήνα. 

Πρακτικά σε ένα υπόλοιπο οφειλής 10.000 ευρώ και με δόση 1.000 κατά την κατάθεση των συνταγών του Ιανουαρίου 2014 (5 Φεβρουαρίου 2014) ο φαρμακοποιός θα καταβάλει:

  1000 ευρώ ως ποσό δόσης

 30% ως παρακράτηση (30% χ 9.000=2700 ευρώ) με πληρωμή 160 ημέρες μετά

 Κατά τον ίδιο τρόπο τους επόμενους μήνες η καταβολή θα συνεχίσει όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

 

 Αυτό που αγνοεί το υπουργείο είναι ότι η καταβολή των ποσών από τον ΕΟΠΥΥ προς τη ΔΟΥ γίνεται κάθε 160 ημέρες παρά τις συστάσεις περί πληρωμών εντός 10 ημερών από την εκκαθάριση.

Έτσι ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι ότι το αρχικό ποσό της οφειλής -που στο παράδειγμά μας ορίσαμε τις 10.000 ευρώ στο τέλος πρακτικά  γίνεται 16500 ευρώ για να είμαστε ενήμεροι και να μπορούμε να καταθέσουμε τις συνταγές μας.

 το υπερβάλλον ποσό που θα προκύψει στην εφορία θα επιστραφεί σε εμάς όταν το εισπράξουν !!!

 Σε λίγες ημέρες από σήμερα με την εφαρμογή του νέου (13ου) μειωτικού ΔΤ οδεύουμε σε νέα διαγραφή κεφαλαίων από την αγορά που περικόπτει κεφάλαιο από τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες λόγω απομείωσης της αξίας του στοκ, το οποίο αποτελεί περιουσία τους. Συνεπακόλουθα το ίδιο το Δημόσιο χάνει από φόρους εισοδήματος και προστιθέμενης αξίας από όλο αυτό το κεφάλαιο που βρίσκεται σήμερα στα ράφια μας.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου τα εισοδήματα όλων των Ελλήνων πολιτών πλήττονται βίαια, είναι αδιανόητο να δημιουργούνται συνεχώς κολλήματα στα επιχειρηματικά σχέδια επιβίωσης.

 

Πανος Ζαρογουλίδης 

Φαρμακοποιός ΜΒΑ

Αντιπρόεδρος ΦΣ Πέλλας

Αντιπρόσωπος ΦΣ Πέλλας στον ΠΦΣ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%996%CE%96%CE%97-%CE%9A7%CE%9A