Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Δ.Καραγεωργίου: Eπιστολή προς την Επιτροπή Ευρωκοινοβουλίου που ελέγχει τη δράση της τρόικα στην Ελλάδα. Πορτογαλία, Κύπρο,Ιρλανδία

Αξιότιμοι κύριοι,

Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά στηρίζεται στη γενική παραδοχή ότι στην χώρα μας όπως και στις άλλες υπό Μνημόνιο χώρες όχι μόνο οι συμφωνίες και οι πολιτικές κινήσεις δεν πρέπει να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά πρέπει να είναι έτσι προγραμματισμένες ώστε να υπερασπίζονται τις βασικές αρχές που συνθέτουν και ολοκληρώνουν την ΕΕ. Ιδίως την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Η οικονομία δημιουργεί τη βάση του κοινού δημόσιου συμφέροντος και η πολιτική εκφράζει τη βούληση του συνόλου να εκπροσωπείται σε κρατικό και πολιτειακό επίπεδο. Ο ενιαίος πολιτικός χώρος των κοινωνιών της ΕΕ επισυμβαίνει ως διαδικασία υλοποίησης της δημοκρατικής αρχής. Η διεκδίκηση της πολιτικής ένωσης της ΕΕ οδηγεί σε υπεράσπιση καi στήριξη των ασθενέστερων τμημάτων της ώστε να υφίσταται ισορροπία βορρά νότου και εμπέδωση ενός κοινωνικού ιστού συνοχής του Ευρωπαϊκού συνόλου. Τέτοιας που να δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση της ηγεσίας της ΕΕ. Υπό την έννοια αυτή φρονούμε ότι τα αδιέξοδα της εσωτερικής οικονομικής κρίσης δεν είναι λογιστικού επιπέδου αλλά πολιτική κρίση αδυναμίας του συνόλου να υπερασπιστεί και να στηρίξει το αδύναμο μέρος.

Οικονομικό Περιβάλλον

Υπάρχει σήμερα σε οικονομικούς κύκλους υψηλού επιπέδου στην ΕΕ ακλόνητη η πεποίθηση ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν διαχειρίσιμο. Η επιχειρηθείσα απομείωση του χρέους το 2012 με τον τρόπο που έγινε αποδείκτηκε ότι από την αρχή των χειρισμών της ήταν λανθασμένη. Σημειώνεται ότι ο χρόνος που επιχειρείται οποιαδήποτε διόρθωση του προγράμματος αφενός μεν δεν σημαίνει και οπωσδήποτε επιτυχή διόρθωση, αφετέρου προκαλεί πολύ μεγαλύτερο κόστος ευκαιρίας στην οικονομία.
Πιστεύουμε ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες των πιστωτών για την τραγική κατάσταση του δημόσιου χρέους στην χώρα μας. η ακαταλληλότητα των μέχρι σήμερα αρμόδιων να αποφασίζουν για το χρέος, τεκμαίρεται από την αποκλειστική τους ευθύνη για τον εκτροχιασμό του. Το δημόσιο χρέος, όπως εύκολα διαπιστώνεται, έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι τουλάχιστον περίεργο, αν όχι θράσος και ύβρις, να αποδίδονται ευθύνες στους έλληνες πολίτες που υφίστανται τα μέτρα του μνημονίου. Μεγάλος αριθμός των μέτρων αυτών δεν κρίθηκε αναγκαίο να περάσουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και της συζήτησης στη βουλή. Αρκούσαν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Έχει πλέον βεβαιωθεί ότι ο μεγάλος κερδισμένος του ελληνικού προγράμματος διάσωσης ήταν οι ξένες τράπεζες οι οποίες εγκαίρως απομάκρυναν τα επικίνδυνα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Έτσι ώστε όταν θα ερχόταν το αναπότρεπτο κούρεμα(haircut) να μην υποστούν οι ίδιες τη ζημιά αλλά να την μεταβιβάσουν στους έλληνες και ευρωπαίους φορολογούμενους. Με το 2ο μνημόνιο που συνόδευσε το PSI το Μάρτιο 2012 μέσα από την διαγραφή μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους πραγματοποιήθηκε στην ουσία «κρατικοποίηση» του ελληνικού δημόσιου χρέους, δηλαδή επιβλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο να χρωστάει στα ίδια τα κράτη και τους άλλους πιστωτές αλλάζοντας εκ βάθρων το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η μετατροπή αυτή έγινε με ευθύνη της τρόικα και με σαφείς εντολές από το διεθνές τραπεζικό σύστημα που δεν είναι κατ’ ανάγκη ευρωπαϊκό.
Με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού(Σεπτέμβριος 2013) το 66,4% του χρέους της κεντρικής διοίκησης αποτελείται από δάνεια του μηχανισμού στήριξης και ο ομολογιακός δανεισμός αντιπροσωπεύει μόνο το 23% όταν το 2010 ακόμα όλο το δημόσιο χρέος ήταν ομολογιακό.
Τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν 14δις ευρώ και μαζί τους όλα τα ΝΠΔΔ(ανάμεσα τους ο ΠΦΣ ) που έχασαν μέχρι και το 90% της περιουσίας τους επειδή υποχρεωτικά τηρούν τους λογαριασμούς τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο τρόπος χρέωσης της χώρας μας έφερε με τους όρους του μνημονίου τα ¾ των χρημάτων που έδωσαν οι πιστωτές να καταλήγουν στους ίδιους.

Νομικά κενά

Το προαναφερθέν οικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε καταστάσεις αμφισβητήσιμες από νομικούς κύκλους. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη δανειακή σύμβαση(Μάιος 2010) δεν έχει κυρωθεί από την ελληνική βουλή ενώ για την δεύτερη(Μάρτιος 2012) η σημαντικότεροι καθηγητές δημοσίου δικαίου συμφωνούν και επισημαίνουν ότι πολλά άρθρα της είναι αντίθετα όχι μόνο με το ελληνικό σύνταγμα αλλά και με ουσιώδη άρθρα της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ιδίως στα σημεία που αφορούν τον τομέα της υγείας.
Είμαστε σίγουροι ότι η ερευνά σας θα δείξει τον χαρακτηρισμό του δημόσιου χρέους ως «επαχθές»(odious). Με ότι αυτό σημαίνει τόσο για το καθεστώς που το εγκατέστησε όσο και για το πλήθος των κατάφορων παραβιάσεων του συντάγματος.
Ο τρόπος υπολογισμού των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών που ιδίως από το ΔΝΤ έχουν αναγνωριστεί ως λάθος δεν περιγράφει με λεπτομέρειες την επίπτωση των μέτρων λιτότητας στην πραγματική οικονομία και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ο ΠΦΣ είχε επαφές με τα μέλη της τρόικα που εκπροσωπούσαν την Commission και ήταν αρμόδιοι για τα θέματα της υγείας στην Ελλάδα. Αρχικά με τον ίδιο τον κύριο Σερβάς Ντερουζ αναπληρωτή διευθυντή και μετά με τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης για την οικονομική ισορροπία της ΕΕ κύριο Τζουζέπε Καρόνε και την τεχνική τους ομάδα. Ο ΠΦΣ υπέβαλλε εγκαίρως λεπτομερείς αναφορές για τις πραγματικές συνθήκες της φαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα όπως είχε υποχρέωση να κάνει. Το ίδιο έγινε και προς την TaskForce. Ενώ η Task Force στην τεχνική βοήθεια που παρείχε προς την ελληνική πολιτεία προσπαθούσε να ανιχνεύσει την πραγματικότητα και την καθημερινή πρακτική των ελλήνων πολιτών οι εκπρόσωποι τηςCommission στην τρόικα ήταν απόλυτα προσηλωμένοι στους όρους του μνημονίου των οποίων την εκπλήρωση απαιτούσαν έστω και με άμεσο βίαιο τρόπο αδιαφορώντας για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των ελλήνων πολιτών. Γεγονός που εγκαίρως εντόπισε και τους πληροφόρησε ο ΠΦΣ κατά το μέτρο των ευθυνών του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σημεία όπου τα μέτρα του μνημονίου ήταν πέραν κάθε έννοιας ευρωπαϊκού δικαίου. Εννοείτε ότι τα μέλή της τρόικα δεν λογοδοτούν σε κανένα δημοκρατικό θεσμό. Ο ΠΦΣ όπως και άλλοι επιστημονικοί οργανισμοί ΝΠΔΔ απλά ενημερώνονταν για αποφάσεις που ήδη είχαν ληφθεί ή συμφωνηθεί με συμβούλους της ελληνικής κυβέρνησης. Οι επαφές του ΠΦΣ με την τρόικα είχαν περισσότερο τον αμοιβαίο ενημερωτικό χαρακτήρα και της ανίχνευσης από πλευράς ΠΦΣ για το ποιες ήταν οι τετελεσμένες αποφάσεις.

Γίνεται όμως παραδεκτό ότι πολλά από τα μέτρα στον χώρο της υγείας ήταν προτάσεις διαρθρωτικών αλλαγών που επεδίωκε η ελληνική κυβέρνηση. Η συμφωνία όμως της άμεσης, ταυτόχρονης εφαρμογής μέτρων στον ευαίσθητο χώρο της φαρμακευτικής περίθαλψης, γινόταν από κοινού με την τρόικα κυρίως μεταξύ οικονομολόγων άσχετων με την πραγματικότητα της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα.  
Όπως θα φανεί και πιο κάτω υπήρξαν σημεία διαφωνίας ή και έκφρασης αντίθετων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη της τρόικα και επίσης υπήρξε από πλευράς τους και η εμφάνιση περίεργων ενδιαφερόντων πέραν των όρων του μνημονίου γεγονός που παραπέμπει στη εξυπηρέτηση ιδιαίτερων συμφερόντων από πλευρά της τρόικα.
Τα νομικά κενά στη λειτουργία της τρόικα ήδη απασχολούν και δικαστικούς κύκλους οι οποίοι περιμένουν και αυτοί την ολοκλήρωση της ερευνάς σας για να κινηθούν ανάλογα.

Φαρμακευτική περίθαλψη Μνημονίου

Αυτό που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται και στην φαρμακευτική περίθαλψη είναι ένα πρωτοφανές σε έκταση και ένταση πείραμα «κοινωνικής μηχανικής» το οποίο αλλοιώνει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού με το πρόσχημα του οικονομικού ελέγχου και με προδιαγεγραμμένο ελάχιστο περιθώριο αντίδρασης ευνοήθηκε από μία προπαγάνδα των ΜΜΕ άνευ προηγουμένου ο κοινωνικός αυτοματισμός τόσο εναντίον των φαρμακοποιών που αντιδρούσαν στα μέτρα όσο και αναμεταξύ των γιατρών και των φαρμακοποιών. Βασικών συστατικών της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Τα φαινόμενα αυτά, αφού βοήθησαν τα επιβαλλόμενα μέτρα να εγκαθιδρυθούν έχουν σήμερα αμβλυνθεί. Δεν είναι εύκολο πλέον να ενοχοποιείται ολόκληρη η κοινωνία στον ίδιο βαθμό αφού τα μέτρα έπληξαν όλους τους πολίτες σε τέτοιο βαθμό που δεν γίνονται πιστευτά.
Ο πρώτος υπουργός υγείας που βρέθηκε σε κατάσταση μνημονίου ήταν ο κύριος Λοβέρδος ο οποίος εφέρετο ότι είναι ακαδημαϊκός του συνταγματικού δικαίου. Γενικός γραμματέας του Υπ. Υγείας στην ίδια περίοδο(2010-2012) υπεύθυνος για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης ήταν ο κύριος Δημόπουλος, οδοντίατρος.

Η Ελλάδα είχε και έχει το μεγαλύτερο αριθμό φαρμακείων κατά αναλογία πληθυσμού στην ΕΕ. Δηλαδή πρόκειται για το πυκνότερο δίκτυο φαρμακείων στην ΕΕ που όμως επιχειρηματικά είναι μονάδες πολύ μικρού οικονομικού μεγέθους και λειτουργούν στα όρια της βιωσιμότητας. Η διασπορά τους παρά τις γεωγραφικές δυσκολίες της χώρας είναι άριστη.

1) Ο κύριος Λοβέρδος έκρινε σε συμφωνία με την τρόικα ότι τα 10.500 φαρμακεία σε πληθυσμό 11εκ. Eλλήνων το 2010 έπρεπε αντί να ευνοηθεί η συγχώνευση τους για προφανείς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ότι έπρεπε να αυξηθούν με νόμο στον αριθμό 12.000 που είναι σήμερα. Παρά τις αντιρρήσεις του καθηγητή του LSE, κυρίου Μόσσιαλου, επιδιώχθηκε με τον τρόπο αυτό να καταλυθεί ο μικροϊδιοκτητικός χαρακτήρας της φαρμακευτικής οικονομίας αφού όλα τα μετέπειτα μέτρα που ελείφθησαν ήταν ακριβώς οι ασφυκτικές πιέσεις λειτουργίας των φαρμακείων λόγω των μεγάλων αναγκαστικών περικοπών στο ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης. Πιστεύουμε ότι με τη σημερινή εικόνα των φαρμακείων υπήρξε σχέδιο μετατροπής των φαρμακείων σε πεδίο φθηνών ευκαιριών για μεγάλα κεφάλαια. Η σημερινή εικόνα είναι: 2170 φαρμακεία έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα λειτουργίας τους στους προμηθευτές τους, 480 φαρμακεία έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα τους στο κράτος (ΕΟΠΥΥ, εφορίες). Το 33% του συνόλου των φαρμακείων βρίσκεται υπό την απειλή του αιφνίδιου οικονομικού θανάτου.
Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο(ECJ), η ευρωπαϊκή οδηγία Bolgenstein και ο ελληνικός νόμος που την ενσωμάτωσε εξαίρεσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων και επομένως δημιουργήθηκε ένας επαρκής νομικός φραγμός για την επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία εισβολή μονόπλευρων συμφερόντων στην φαρμακευτική περίθαλψη. Όχι όμως και με οικονομικούς όρους. Στην πραγματικότητα έγινε προσπάθεια μέσω της οικονομίας να γίνει κατάλυση του κοινωνικού κράτους και όχι ενίσχυση του όπως διατυμπανίστηκε ότι θα γίνει με την αύξηση του αριθμού των φαρμακείων. Σύντομα φάνηκε ότι τα κενά στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας δεν οφείλονταν στον αριθμό των φαρμακείων, ούτε και οι τρομακτικές ελλείψεις φαρμάκων που ακολούθησαν αυτές τις θεσμοθετήσεις.

2) Στο υπουργείο εργασίας στην υπευθυνότητα του οποίου βρίσκονται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία υπουργός του 1ου μνημονίου ήταν ο κύριος Κουτρουμάνης. Πρώην έμμισθος συνδικαλιστής ενός από τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία προϊστατο. Υπεύθυνη γενική γραμματέας στο ίδιο υπουργείο ήταν η κυρία Δρέττα, οδοντίατρος. Το υπουργείο εργασίας αφενός βοήθησε το υπουργείο υγείας στη δημιουργία του ενιαίου φορέα όλων των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων που ονομάστηκε ΕΟΠΥΥ, αφετέρου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα με βάση την συνδρομή των Eλλήνων φαρμακοποιών.
Ο ΕΟΠΥΥ δημιουργήθηκε με πολλές ατέλειες και με πολλές εξεπίτηδες αβλεψίες προκειμένου να θιγούν μόνο κατ’ελάχιστον τα προνόμια των επιμέρους ασφαλιστικών ταμείων και να βοηθηθεί η γραφειοκρατία των υπαλλήλων τους. Δεν είναι μακριά η από σκοπού εμπλοκή των τραπεζών όπου ήταν κατατεθειμένα τα χρήματα των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.
Τόσο μέσα από την εκμετάλλευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών όσο και σαν ευκαιρία κατακράτησης κεφαλαίων προκειμένου για την ανακεφαλαιοποιησή τους, οι τράπεζες λειτούργησαν μαζί με τη στρεβλή δομή του ΕΟΠΥΥ έτσι ώστε οι υποχρεώσεις του οργανισμού στους παρόχους φαρμακευτικής περίθαλψης να φτάνουν τους 6 μήνες και τον 1 χρόνο. Μετά από τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών το διάστημα των καθυστερήσεων για αυτούς έφτασε τους 4 μήνες. Σήμερα το διάστημα αυτό προσεγγίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο των 2 μηνών μόνο και μόνο για τον ιδιαίτερο λόγο προσέλκυσης των φαρμακοποιών στην αποδοχή διακίνησης των φαρμάκων υψηλού κόστους τα οποία εξακολουθούν να είναι απαγορευτικά για τα φαρμακεία. Εν τω μεταξύ τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία από το 2011 παραμένουν ανεξόφλητα. Παρά το ότι η τρόικα βρήκε το κενό αυτό και πολύ πιθανόν να εγγράφεται στο πλεόνασμα του κράτους, αφού δεν πληρώνεται, δεν αντέδρασε. Επίσης έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι η τρόικα γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους παρακράτησης από τις τράπεζες κεφαλαίων που ανήκουν στους παρόχους φαρμακευτικής περίθαλψης και σιωπά.

3) Αμέσως με την δημιουργία του ΕΟΠΥΥ η ένωση ελληνικών τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση όπου θεωρούσε τα φαρμακεία στο σύνολο τους «επισφαλείς πελάτες» επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους πλέον ήταν με το κράτος (ΕΟΠΥΥ), έτσι τα φαρμακεία έμειναν μακριά από τη ρευστότητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που προέρχονταν από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ). Ελάχιστα δάνεια με επαχθέστατους όμως όρους για ποσά άνω των 30.000ευρώ έτυχαν απορρόφησης μέχρι σήμερα. Δηλαδή ενώ παρακρατούνται τα χρήματα των φαρμακοποιών από τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ, στις τράπεζες, οι ίδιες τους θεωρούνε επισφαλείς πελάτες για να τους χρηματοδοτήσουν. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

4) Ο υπουργός εργασίας  κύριος Κουτρουμάνης προκειμένου να κινητοποιήσει τον μηχανισμό πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, γεγονός που δεν επετεύχθη μέχρι σήμερα, απαίτησε με νόμο προκειμένου να πληρωθούν οι φαρμακοποιοί να υπογράφουν βεβαίωση υποχρεωτικής έκπτωσης 3,5% στο σύνολο των οφειλομένων.
Κατά παράβαση όχι μόνο του καθιερωμένου Διεθνούς Δικαίου αλλά και της νέας οδηγίας 7/11 που απαιτεί την καταβολή τόκων πέρα της ληξιπρόθεσμης οφειλής των διμήνων. Η οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Οι ελεγκτές της τρόικας σιώπησαν εκ νέου στο θέμα αυτό αν και το γνωρίζουν καλά.

5α) Η κ.Δρέττα οργάνωσε το τμήμα της ΗΔΙΚΑ (κρατικός φορέας) για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την απόλυτη στήριξη του ΠΦΣ. Ωστόσο η ίδια αδιαφόρησε για την ευαίσθητη φύση των data φαρμακείου και για το νομικό καθεστώς που τα διακατέχει. Ερήμην του κανονισμού προστασίας των data της ΕΕ εισηγήθηκε όρους του μνημονίου που έγιναν δεκτοί από την τρόικα και αφορούν όχι μόνο στον αυθαίρετο τρόπο συλλογής και διασφάλισης των διαρροών τους αλλά κυρίως στα data που μπορεί εύκολα να βλέπει ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισής, κρατικός λειτουργός. Data ανά γιατρό ανά ασθενή και φαρμακοποιό σε επίπεδο χαμηλού ελέγχου είναι στην εύκολη πρόσβαση και της τρόικας. Με πρόσχημα τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης το σύστημα πιέστηκε να λειτουργήσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έστω και με ένα μικρό βαθμό αναξιοπιστίας. Επίσης σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πιέστηκε να λειτουργήσει το API με την δωρεάν εμπλοκή των intergrators των τεχνικών εταιριών  που καλύπτουν με τα προγράμματα τους τα φαρμακεία. Ουσιαστικά τα φαρμακεία υποχρεώθηκαν να δίνουν data δωρεάν και να υφίστανται τις τεχνικές ατέλειες του συστήματος που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε πλήρως.
Απορίας άξιο είναι το ενδιαφέρον της τρόικας και του ίδιου του κυρίου Καρόνε για τα δεδομένα που αφορούν πωλήσεις ΜΥΣΥΦΑ και καλλυντικών από τα φαρμακεία. Επειδή αυτά τα δεδομένα δεν αφορούν ούτε προκαλούν δημοσιονομικό πρόβλημα.  

5β) Ένα άλλο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ανατεθεί στην εταιρία Unisystem είναι αυτό της επίσης κρατικής εταιρίας ΚΜΕΣ. Του φορέα που ελέγχει τις συνταγές των φαρμακείων και διαμοιράζει τους οφειλόμενους αντίστοιχους λογαριασμούς του ΕΟΠΥΥ στα φαρμακεία. Οι φαρμακοποιοί εξαναγκάστηκαν εκβιαστικά με νόμο να πληρώνουν τα έξοδα του κρατικού φορέα προκειμένου να πληρωθούν τα οφειλόμενα. Τα ερωτηματικά για την ασφάλεια των οικονομικά ευαίσθητων δεδομένων που υποχρεωτικά κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πληρώνουν τα φαρμακεία και έγινε αποδεκτό από την τρόικα παραμένουν μετέωρα.

6) ο τρόπος τιμολόγησης των φαρμάκων προτιμήθηκε για την διετία 2010-2012 να επιβάλλεται μία flat υποτίμηση ούτως ώστε να μην θιγεί ο ισχύον μέχρι σήμερα μηχανισμός που δίνει ακριβά γενόσημα φάρμακα και δεν δημιουργεί ανταγωνισμό. Ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να αλλάξει. Οι συνεχείς υποτιμήσεις έκαναν τα φαρμακεία να χάσουν 65% του τζίρου τους ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα οι φαρμακοβιομηχανίας έχασε το 33% και με τρόπο που δεν μείωσε καθόλου τα κέρδη της, παρά την ύπαρξη των όρων του μνημονίου.

Προκειμένου να μην αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη το κράτος διατήρησε το θεσμό των κρατικών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ από όπου διακινούνται τα φάρμακα της ειδικής κατηγορίας φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ),special category of very expensive drugs. Ο τρόπος τιμολόγησης των ΦΥΚ είναι τέτοιος ώστε το κράτος διατηρεί το απόλυτο πλεονέκτημα του μονοπωλίου διάθεσης τους. Ο εξέχων αυτός κρατισμός έφερε τους πολίτες σε ουρές στα κρατικά φαρμακεία για να βρουν το φάρμακο τους. Μπορεί κανείς να διανοηθεί καρκινικούς ασθενείς να περιμένουν επί εβδομάδες το φάρμακο τους από το κρατικό φαρμακείο ενώ δίπλα το πυκνότερο δίκτυο φαρμακείων στην ΕΕ εξαναγκάζεται να μένει αδρανές. Επιπλέον με το ίδιο πρόσχημα, των οικονομικών λόγων, 1200 αιτήσεις για αδειοδότηση νέων φαρμάκων προς τον ΕΟΦ παραμένουν εκκρεμείς μετά την υποβολή τους. Στην πραγματικότητα η αρχή αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του ΕΟΦ δεν λειτουργεί. Επίσης έχουν συχνά εμφανιστεί ερωτηματικά για το ελεγκτικό έργο του ΕΟΦ στην ποιότητα των γενοσήμων. Η τρόικα γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει και σιωπά προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του μνημονίου.
Η συνεχείς υποτιμολογήσεις των φαρμάκων δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα ελλείψεων που συμπλήρωσε το ήδη υπάρχον εγγενές πρόβλημα ελλείψεων φαρμάκων που δημιουργούνταν εξαιτίας του νόμιμου παράλληλου εμπορίου τους. Από το 2009 μέχρι και το 2012 το παράλληλο εμπόριο των φαρμάκων μειώθηκε στο 1/3. Από το 2013 που υφίσταται σειριακός ηλεκτρονικός έλεγχος (serialization), το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων δεν είναι το πρώτο αίτιο ελλείψεων.
Στις εφαρμογές των μνημονιακών όρων οι μόνες που λειτούργησαν πραγματικά ήταν οι εφαρμογές που αφορούσαν τα φάρμακα, επειδή ελέγχονται από το κράτος στις τιμές και τη διακίνηση τους. Το κράτος προτίμησε όπως ήδη αναφέρθηκε τις flat υποτιμήσεις οι οποίες φάνηκε να εξυπηρετούν συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων. Ούτε στα τρόφιμα ούτε στην ενέργεια ούτε στο άλλο λιανεμπόριο ακολουθήθηκε η ίδια πτωτική πορεία τιμών.

7) Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων προέρχεται από την επιβολή σταθερών προϋπολογισμών (ceilings) στην φαρμακευτική δαπάνη που υπολογίζονται επί ποσοστού του ΑΕΠ (1%) όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία και στο Βέλγιο. Επειδή όπως έλεγαν οι άνθρωποι της τρόικας και αποδέχτηκε πλήρως η ελληνική κυβέρνηση, ο πληθυσμός της Ελλάδας προσεγγίζει αυτόν του Βελγίου και της Πορτογαλίας. Καμία μελέτη των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού δεν προηγήθηκε. Τέτοια που να περιλαμβάνει τους ρυθμούς γήρανσης του πληθυσμού, τις επιρροές του περιβάλλοντος και του εργασιακού περιβάλλοντος, τις διατροφικές και πολιτισμικές αλλαγές και συνήθειες, τις συμπεριφορές γιατρών και ασθενών απέναντι στα φάρμακα, τη συμμόρφωση(compliance) στις θεραπευτικές αγωγές, την αγοραστική ικανότητα και την ποικιλομορφία του ελληνικού πληθυσμού και του ξένου που μετοίκησε στην Ελλάδα.
Οι σχεδιαστές των μέτρων στηρίχθηκαν σε ατελή στατιστικά δεδομένα και δεν περίμεναν την ιχνηλασιμότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το συνολικό σχέδιο στον τομέα της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης παρουσιάστηκε μπροστά στην τρόικα το Νοέμβριο του 2011 από τον συνταξιούχο καθηγητή της στατιστικής (του ΕΣΔΥ) κ. Σισούρα ως το απόλυτο σύνολο μέτρων που έπρεπε να γίνει μέρος του 2ου μνημονίου και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει νόμος του υπουργείου υγείας από τον υπουργό κύριο Λοβέρδο (Δεκέμβριος 2011). Ήταν η πρώτη φορά παγκοσμίως που τόσο μεγάλος αριθμός μέτρων στον τομέα της υγείας απαιτούνταν να εφαρμοσθεί ταυτόχρονα και άμεσα. Επειδή τα κενά προσβασιμότητας των πολιτών τόσο στα νοσοκομεία όσο και στην φαρμακευτική περίθαλψη συνεχίζουν να αυξάνονται μέχρι σήμερα τόσο οι σχεδιαστές που αναφέρθηκαν όσο και διεθνείς οργανισμοί υγείας παρακολουθούν εναγωνίως αυτό το πρωτοφανές πείραμα. Η τρόικα δεν αντέδρασε παρότι έβλεπε ότι το σχέδιο και με οικονομικούς μόνον όρους δημιουργούσε περισσότερη ύφεση και ανεργία σε κλάδους υγείας που μέχρι τότε δεν παρουσίαζαν αριθμούς ανεργίας. Το σχέδιο αυτό έγινε σύντομα εφαρμοστικός νόμος του κράτους με τρόπο ύποπτο δημοκρατικά αφού οι βουλευτές που το ψήφισαν δεν είχαν χρόνο καν να το διαβάσουν και δεν γνώριζαν τι ψήφιζαν. Οι αιτιολόγηση του πειράματος ήταν ότι το 2009 οι φαρμακευτικές δαπάνες που αφορούσαν την Ελλάδα είχαν ξεφύγει στο ανώτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δαπάνη αυτή όμως είναι λιγότερο από το 20% του συνόλου των δαπανών υγείας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έμενε η απορία και από την τρόικα γιατί ήταν τόσο μεγάλη η επιμονή της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το 20% της δαπάνης.

Εν τω μεταξύ τα πολλά χρόνια ύφεσης δημιούργησαν πάρα πολλούς μακροχρόνια άνεργους που έχασαν της ασφαλιστική τους κάλυψη ανάμεσα στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Δημιουργήθηκαν 30 κοινωνικά φαρμακεία και αντίστοιχα κοινωνικά ιατρεία όπου οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούνται ακόμα και με ληγμένα φάρμακα που προέρχονται από την κοινωνική αλληλεγγύη και των φαρμακοποιών. Τα κοινωνικά φαρμακεία επίσης υποστηρίζουν τα κενά της φαρμακευτικής περίθαλψης στα νοσοκομεία της χώρας που αδυνατούν να ανταποκριθούν, λόγω περικοπών του εφαρμοζόμενου σχεδίου, στις υποχρεώσεις τους.

Από το 2010 μέχρι σήμερα καταγράφονται περίπου 4000 αυτοκτονίες, οι πιο πολλές εκ των οποίων, για λόγους προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας. Η πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ (Health at a glance-Greece) λέει ότι ο αριθμός των αυτοκτονιών στο τέλος του 2013 φαίνεται να σταθεροποιείται και αυτός είναι δείκτης σταθεροποίησης των συνθηκών στην υγεία των πολιτών.

8) Μέρος των μέτρων του μνημονίου αφορούσε τα ΚΕΝ (Diagnostic Related Groups) στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Τα μέτρα αυτά κάτω από τη διαρκή πίεση της τρόικας έφθασαν το 2013 να συγχέονται ως αριθμοί τα μεν του δημόσιου τομέα με αυτά του ιδιωτικού και όπου ξεπερνούσαν τα όρια τους στην φαρμακευτική δαπάνη επηρέαζαν και δημιουργούσαν πρόβλημα στο ανοιχτό νοσήλιο.
 Από τον Ιούνιο 2012 έως και τον Αύγουστο 2013 υπουργός υγείας ήταν ο κύριος Λυκουρέντζος και υπεύθυνος για την φαρμακευτική περίθαλψη υφυπουργός ο κύριος Σαλμάς, γιατρός. Ο κύριος Σαλμάς αντιμετώπισε τις δραματικές ελλείψεις των φαρμάκων με τρόπο εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου(απαγόρευση παράλληλου εμπορίου συγκεκριμένων φαρμάκων) με τη συναίνεση της τρόικας η οποία μετά τον κατήγγειλε γιατί έβαλε φραγμούς στο παράλληλο εμπόριο.

9) Τον Αύγουστου του 2013 υπουργός υγείας ανέλαβε ο κύριος Γεωργιάδης, φιλόλογος, βιβλιοπώλης άριστος γνώστης της αγοράς. Του ανατέθηκε να ολοκληρώσει το 2ο μνημόνιο κάτω από τον εκβιασμό της τρόικα και την απόλυτα ανυποχώρητη απαίτηση των οικονομολόγων του υπουργείου οικονομικών που δεν δέχθηκαν καμία παρέκκλιση από τους όρους του μνημονίου ούτε για ανθρωπιστικούς ή επιδημιολογικούς λόγους.
Τα φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης στην υγεία είναι πολύ πυκνά για το 2013 που η φαρμακευτική δαπάνη κατέληξε στο ύψος των 2.370 εκατομμύρια ευρώ. Η τρόικα πίεσε και ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε ως βασικό όρο του μνημονίου την καινούργια οροφή για το 2014 στα 2000 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΦΣ εκφράζει μεγάλη αγωνία για την προσβασιμότητα των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη αφού λιγότερο από 1500 εκατομμύρια αφορούν για το 2014 τα φάρμακα των ελλήνων πολιτών από τα φαρμακεία εκτός νοσοκομείων και εκτός κρατικών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτό το ελαχιστοποιημένο ποσό πρέπει να γίνει εισδοχή των νέων φαρμάκων και το 60% της συνταγογραφίας να είναι γενόσημα φάρμακα. Το ευρωπαϊκό προηγούμενο δείχνει ότι η Γερμανία και η Σουηδία χρειάστηκαν 10 χρόνια για να φέρουν τα γενόσημα στο 60 έως 70% της συνταγογραφίας τους αλλά η Ελλάδα σύμφωνα με την τρόικα πρέπει να το κάνει σε 2 μήνες.
Η τρόικα δεν έδωσε επαρκείς απαντήσεις γιατί την ίδια απαίτηση δεν έχουν και από την Πορτογαλία. Γιατί ειδικά στην Ελλάδα το ποσοστό κέρδους του ανεξάρτητου και βιώσιμου φαρμακείου με το ελαχιστοποιημένο οικονομικό μέγεθος έπρεπε να είναι κατά μ.ο. 15% ενώ στην Πορτογαλία με τετραπλάσιο οικονομικό μέγεθος φαρμακείων να είναι μ.ο. 21,5%.
Η τρόικα αδιαφόρησε για την περίπτωση όπου οι πολίτες δεν έχουν τα φάρμακα τους στην ώρα τους για οξείς οικονομικούς λόγους προμήθειας των φαρμακείων. Η τρόικα επέμεινε στην διαρκή αύξηση της συμμετοχής των ασθενών(copayment) ακόμα και όταν γνώριζε ότι οι πολίτες αδυνατούν λόγω φτώχειας να πληρώσουν την συνδρομή τους στα φάρμακα και εξαναγκάζουν τον φαρμακοποιό να τους χορηγήσει μόνον τα απαραίτητα κατά τη γνώμη του φάρμακα.

10) Υπήρξαν κατηγορίες απέναντι στους υπουργούς υγείας, ιδίως τον κύριο Λοβέρδο ότι η πολιτική γενοσήμων και ο τρόπος τιμολόγησης τους ευνόησε συγκεκριμένες έξωευρωπαϊκες εταιρίες γενοσήμων που εισέρχονταν βίαια οικονομικά στην ελληνική φαρμακευτική αγορά με την συναίνεση, πάντοτε, της τρόικα.
Η πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις επιβάλλουν πλαφόν συνταγογράφησης ανά γιατρό και ασθενή είναι απλά αριθμητικά μοντέλα που δεν αποδίδουν το αποτέλεσμα των πραγματικών αναγκών των ασθενών. Από τις αρχές του 2014 αναμένεται να φανούν τα μεγάλα κενά που δημιουργούν στην φαρμακευτική περίθαλψη οι εξυπηρετήσεις των αριθμών. Οι αναμενόμενη συνάντηση με την τρόικα τις προσεχείς μέρες, στις απαιτήσεις για την τήρηση των όρων του μνημονίου, ενέχει τρόπους που δείχνουν ιδιαίτερες συμφωνίες με συγκεκριμένους σχεδιασμούς τόσο της φαρμακοβιομηχανίας όσο και του τραπεζικού συστήματος. Οι πολίτες βαίνουν αυξανόμενοι στις ουρές των κρατικών φαρμακείων και των κοινωνικών φαρμακείων. Πρόκειται για την έννοια του επαχθούς (odius) που προαναφέραμε.

11) Ο κύριος Μπέζας είναι υφυπουργός υγείας, οικονομολόγος που του ανατέθηκε να διαχειριστεί μία τεραστίων διαστάσεων κρίση στον τομέα της υγείας. 1,5εκ. άνεργοι, πολλοί από αυτούς μακροχρόνια και 200.000 επιστήμονες νέοι μετανάστες σε χώρες της βόρειας Ευρώπης δημιουργούν τεράστιο έλλειμμα στις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρά τις προσπάθειες δίωξης της εισφοροδιαφυγής. Η τρόικα επέμεινε παρόλα αυτά (6 χρόνια ύφεσης, 5-6%) να μειωθεί δραματικά και η κρατική επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί οι δύο παράγοντες μαζί με το κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων από το PSI, την παρακράτηση χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων από τις τράπεζες προκειμένου για την ανακεφαλαιοποίηση τους, την κακοδιαχείρηση του ΕΟΠΥΥ που εμφανίζεται με οικονομικό χάσμα 1,5δις περιγράφουν με αδρές γραμμές την κρίση. Χειρότερος αντίπαλος στις προσπάθειες εξισορρόπησης κοινωνικών καταστάσεων και αντιδράσεων στον χώρο της υγείας, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι το μέρος της τρόικα που εκπροσωπεί τις τράπεζες και το ΔΝΤ.
Σημειώνεται ιδιαίτερα η διένεξη που παρατηρήθηκε ανάμεσα στα μέλη της τρόικα που ελέγχουν τον τομέα της υγείας και αφορούσε την διάθεση και διακίνηση των ΜΗΣΥΦΑ. Οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ (IMF) επέμεναν να «απελευθερωθεί» η αγορά των φαρμάκων αυτών και να μπορούν να πωλούνται σε κανάλια εκτός φαρμακείου. Η αντίθεση του εκπροσώπου της Commission αφορά όχι μόνο την ασφάλεια των φαρμάκων και της αυτοθεραπείας αλλά κυρίως φόβους δημιουργίας ολιγοπωλίου και αύξησης των τιμών τους που σε περιβάλλον ιδιαίτερα χαμηλής αγοραστικής ικανότητας μπορεί να επιφέρει κοινωνικές αντιδράσεις. Ο ΠΦΣ επεσήμανε ότι καμία οδηγία και κανένας κεντρικός σχεδιασμός δεν επιβάλλει τέτοιες ρυθμίσεις στα μέλη κράτη και επομένως οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη αφορά παραβίαση εθνικών αποφάσεων για θέματα που δεν δημιουργούν δημοσιονομικό πρόβλημα.

12) Στην γενική απορία του ΠΦΣ προς την τρόικα ότι αφού οι επιδιωκόμενοι στόχοι από το μνημόνιο επιτεύχθηκαν για το 2012 και το 2013 στις λεπτομέρειες γιατί χρειάζονται και καινούργια μέτρα? Η απάντηση ήταν ότι μόνον η επιμονή στις ταυτόχρονες διαρθρωτικές αλλαγές υπό συνεχή πίεση θα έχει διατηρήσιμο αποτέλεσμα στους αριθμούς. Για τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα υποκείμενα των αριθμών δήλωσαν αναρμόδιοι.
Μεγάλοι όμως ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ινστιτούτα μελετών (OBIGEMINETWHOLSE) έστειλαν και στον ΠΦΣ εναγώνια ερωτηματολόγια κατά πόσο οι συνεχιζόμενες ταυτόχρονες εφαρμογές μέτρων θα έχουν διατηρήσιμο αποτέλεσμα και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή.
Η Ελληνική κυβέρνηση δηλαδή δεν ακολούθησε πρακτικές βελτίωσης του λόγου κόστους αποτελεσματικότητας στην δαπάνη φαρμάκου αλλά επέλεξε την προγραμματισμένη μείωση της ποιότητας (quality) και του αποτελέσματος υγείας (effectiveness) που προσέφερε στους πολίτες με αποτέλεσμα οι δείκτες υγείας και ποιοτικού προσδόκιμου επιβίωσης να βρίσκονται σε πτώση σε επίπεδα που κατά δήλωση του Καθηγητή της ΕΣΔΥ κ. Κυριόπουλου είναι πρωτοφανείς για περίοδο ειρήνης και έχουν εμφανιστεί μόνο σε περιπτώσεις κρατών που εμπλέκονται σε πολεμική αναμέτρηση...Επίλογος


Από την παράθεση των παραπάνω αναφορών φαίνεται ότι από την εποχή του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και προγραμματισμός της step by step μετατροπής ή μεταφοράς του Δημόσιου χαρακτήρα της υγείας προς την πλευρά του ιδιωτικού τομέα και την πλευρά των ιδιωτικών ασφαλίσεων. Δυστυχώς δεν έχουν προσμετρηθεί οι επιπτώσεις όπως αυτές που περιγράφονται στο κείμενο παραπάνω, διότι στην Ελλάδα οι μελέτες ικανοποίησης και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας ( QUALYS –DALYS studies) είναι σπάνιες ή και ανύπαρκτες. Η κατάσταση που περιγράφηκε βαίνει να γίνει πολύ χειρότερη επειδή λόγω των τεράστιων υποχρεώσεων τους οι πολίτες αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες (15δις για το 2013). Οι 4 μεγάλες τράπεζες κατά την black rock εμφανίζουν έλλειμμα ανακεφαλαιοποίησης 5 δις ευρώ με αποτέλεσμα να εντείνουν την παρακράτηση χρημάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Εν τω μεταξύ η Τρόικα στην αναμενόμενη συνάντηση (Ιανουάριος 2014) επιμένει στη μείωση των εισφορών προκειμένου για μια χαμένη πια ευκαιρία επιχειρηματικότητας. Νομίζουμε ότι αυτή η αλγεινή εικόνα πρέπει να αναστραφεί γιατί είναι έξω από τις βασικές ευρωπαϊκές  αρχές θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.
Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου για την Ελληνική Οικονομία μεσολάβησαν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που οριοθετούσαν την δραστηριότητα ιδιοκτησίας και ίδρυσης φαρμακείου σε εθνικούς κανόνες διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας αποκλειστικά σε προσωπικές εταιρίες πτυχιούχων φαρμακοποιών αποκλείοντας κεφαλαιουχικές εταιρίες κάθε είδους. Η ρύθμιση αυτή παρόλο που αποτελεί πλέον κοινοτική νομολογία κατεβλήθη προσπάθεια από την τρόικα να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της μολονότι οι εκπρόσωποι της Κομισιόν οφείλουν εκ της θέσεώς τους να υπερασπίζονται την κοινοτική νομοθεσία, τις οδηγίες, τις ιδρυτικές και άλλες συνθήκες και την κοινοτική νομολογία. Έφτασε το υπουργείο ανάπτυξης στο σημείο να απευθυνθεί στον ΟΟΣΑ καταβάλλοντας το ποσό των 900.000 ευρώ για τη σύνταξη έκθεσης που βασίστηκε σε δεδομένα που απορρίφθηκαν κατά την διαδικασία έκδοσης απόφασης από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο που αφορούσε το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων (Έκθεση Ecorys) ώστε να στηρίξει αποφάσεις αφαίρεσης της αποκλειστικότητα διάθεσης φαρμακων μη συνταγογραφούμενων από φαρμακεία και τη διάθεσή τους από σουπερ μαρκετ, παντοπωλεία, ψιλικατζίδικα, καταστήματα καλλυντικών κλπ.  

Επειδή η τρόικα επικεντρώθηκε στην επιτυχία των οικονομικών στόχων του μνημονίου που αφορά την υγεία, δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις εγγενείς αδυναμίες του υπουργείου υγείας και όλου του υγειονομικού κόσμου και της κοινωνικής ασφάλισης, να ακολουθήσουν επαρκώς τις μεγάλες οδηγίες μπροστά μας (αυθεντικότητα των φαρμάκων, διασυνοριακά δικαιώματα ασθενών, νέος κανονισμός ρύθμισης ελέγχου τωνdata, αμοιβαιότητα επαγγελματικών προσώπων). Με όλα τα παραπάνω ο ΠΦΣ δεν δηλώνει απαραίτητα ότι είναι αντίθετος στις διαρθρωτικές αλλαγές πολλές από τις οποίες έπρεπε να είχαν γίνει με τρόπο εθνικό και χωρίς τις επεμβάσεις της τρόικα.
Στον συμβουλευτικό της χαρακτήρα η ομάδα της Task Force στην Αθήνα πιστεύουμε ότι εντόπισε τις επιμονές στις υπερβολές του μνημονίου. Η Task Force έχει εστιάσει στην ουσιαστικά σημαντική μείωση της νοσοκομειακής δαπάνης που μπορεί να προέλθει από την ένταξη του πυκνού δικτύου των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γεγονός που επισημάνθηκε από τον ΠΦΣ στην τρόικα. Βασική προϋπόθεση όμως αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής είναι να παραμείνουν βιώσιμα και ανεξάρτητα τα φαρμακεία όπως προδιέγραψαν και τα σκεπτικά συγκεκριμένων υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο ευρωπαϊκό δικαστήριο (ECJ). 
Περισσότερες λεπτομέρειες και επεξηγήσεις είναι στη διάθεση σας.        


                                                       Με τιμή   

                                             Δημήτριος Καραγεωργίου
                                             
                                                   Φαρμακοποιός Msc
                                               
                                                   Γενικός Γραμματέας                                        Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου